Temperatura termometru mokrego. Wykres Molliera

Temperatura termometru mokrego jest terminem stosowanym w termodynamice wilgotnego powietrza. Podczas odparowywania wody wilgotność powietrza może wzrastać aż do nasycenia. Jeżeli temperatura odparowywanej wody ma taką samą temperaturę jak powietrza, to do jej odparowania potrzebne jest tylko ciepło utajone. Jeśli woda, która ma zostać odparowana, ma już temperaturę powietrza, do jej odparowania potrzebne jest tylko utajone ciepło. Jest ono pobierane z ciepła jawnego, czyli procesu zwanego chłodzeniem przez odparowanie. które jest pobierane z powietrza z ciepła jawnego (chłodzenie wyparne). W tej sytuacji następuje zmiana stanu ze stałą entalpią aż do osiągnięcia ciśnienia nasycenia (przecięcie z linią nasycenia). Temperatura tego punktu przecięcia Isenthalpen z linią nasycenia określana jest w technologii klimatyzacyjnej jako „temperatura termometru mokrego” lub „granica chłodzenia”. Jeśli teraz chcemy dodać linie stałej temperatury termometru mokrego (adiabatyków) do wykresu psychrometrycznego, to logicznie muszą one mieć takie samo nachylenie jak isentropiki. Dokonując dokładnych obliczeń, musimy zachować ostrożność przy obliczaniu entalpii, aby punktem początkowym była entalpia składnika wodnego w temperaturze 0 °C. Natomiast dla adiabatyków zakładamy, że temperatura wody na początku zmiany stanu jest taka sama jak temperatura powietrza. Powoduje to niewielką zmianę nachylenia adiabatyków w stosunku do isentropików.

wet-and-dry bulb hygrometer - higrometr mokry i suchy

  • poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »