Komfort w pomieszczeniu. Wpływ stanów w budynku na tryb pracy instalacji

Opis w jaki sposób realizowane są tryby pracy pomieszczenia biurowego. Wpływ sterowań centralnych i wymuszeń lokalnych na stan instalacji.

Ostateczny tryb pracy instalacji w pomieszczeniu jest wynikiem szeregu nastaw, zdarzeń i sygnałów wpływających bezpośrednio na siebie. Na poziomie centralnego systemu należy zdefiniować informacje o trybach użytkowania budynku i trybach użytkowania pomieszczenia. W ramach sygnałów w pomieszczeniu informację o fizycznej obecności użytkownika, otwarciu okna i wymuszeniach na zadajniku. W ramach dostępnych informacji z innych systemów np. z systemu Kontroli Dostępu czy z kalendarza Outlook lub innego systemu biurowego informującego o planowanych lub fizycznych nieobecnościach użytkownika albo o wejściu pracownika do biura.

Propozycja wykorzystania dostępnych informacji o obecności pracownika w biurze czyli wymuszenia trybu „KOMFORT

  • katalog czasowy
  • ręczne wymuszenie
  • informacja z systemu Kontroli Dostępu o wejściu pracownika do biura
  • informacja z biurowego systemu administracyjnego o planowanych nieobecnościach
  • informacje z kalendarza Outlook o planowanych nieobecnościach w pomieszczeniu np. konferencje czy wyjścia służbowe
  • zmiany definiowane z urządzeń mobilnych (tablet, smartfon)

trybu „CZUWANIE

  • ręczne wymuszenie przy opuszczeniu pomieszczenia
  • informacja z systemu Kontroli Dostępu o wyjściu ostatniego pracownika z biura.
  • informacje z kalendarza Outlook o planowanych nieobecnościach w pomieszczeniu np. konferencje czy wyjścia służbowe
  • zmiany definiowane z urządzeń mobilnych (tablet, smartfon)

 

sterowanie_komfortem_w_pomiesczenoi_wplyw_na_wybor_trybu_pracy

Centralne ustawienia w nadrzędnym systemie BMS określają ogólne czasy użytkowania budynku. Umożliwia optymalizację sterowań instalacjami budynkowymi w tym dostosowanie do różnych okresów zajętości. Pozwalają na centralne systemy efektywne algorytmów np. nocne przewietrzanie, sterowani żaluzjami itd.

Lokalne nastawy dostosowują nastawy do subiektywnych odczuć użytkownika. Pozwalają również na „efektywniejsze” zarządzania z poziomu pomieszczenia w ramach dozwolonych nastaw. Przykładowo przełączenie trybu „KOMFORT” w „CZUWANIE” w przypadku krótkiej nieobecności. „Wyłączenie” klimatyzacji w przypadku otwarcia okna.

Przy dostępie sieciowym możliwość zdalnego odznaczenia w systemie informacji np. „NIEOBECNOŚC W BIURZE” co przełącza pomieszczenie w tryb „CZUWANIA” lub „EKONOMICZNY

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »