Klimatyzacja w pomieszczeniu. Wynikowa wartość temperatury zadanej dla trybów komfort, czuwanie, ekonomiczny, zabezpieczenie

Wynikowe wartości temperatury zadanej dla grzania i chłodzenia powinny być wyliczane w zależności od trybu pracy na podstawie danych ustawionych w centralnym systemie BMS, danych zaprogramowanych lokalnie w sterowniku, odchyłki na lokalnym zadajniku, kompensacji od temperatury zewnętrznej.

Wynikowe wartości temperatury zadanej dla grzania i chłodzenia powinny być wyliczane w zależności od trybu pracy na podstawie danych ustawionych w centralnym systemie BMS, danych zaprogramowanych lokalnie w sterowniku, odchyłki na lokalnym zadajniku, kompensacji od temperatury zewnętrznej.

Wartości zadane dla wszystkich trybów powinny mieć możliwość nastawy z centralnego systemu BMS. Dodatkowo dla trybów „KOMFORT” i „CZUWANIE” system powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych lokalnych i centralnych korekt (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości zadanej.

Na poziomie centralnym system powinien zapewniać kompensację wartości temperatury zadanej od temperatury zewnętrznej dla lata/zimy. W zależności od pory roku przyczynia się to do poprawy ogólnego komfort użytkownika

- w lecie przez zmniejszenie różnicy temperatur przy wchodzeniu i opuszczaniu budynku

- zimą przez poprawę ogólnego komfort

Zmiany wartości nastaw dla trybów grzania „EKONOMICZNY” i „ZABEZPIECZENIE” powinny być dostępne dla użytkownika o najwyższych uprawnieniach.

Definiowanie temperatury zadanej w pomieszczeniu dla klimatyzacji

Rysunek 7 Definiowanie temperatury zadanej w pomieszczeniu dla klimatyzacji

Na poziomie pomieszczenia użytkownik powinien mieć możliwość lokalnej zmiany wartości zadanej temperatury dla trybów „KOMFORT” i „CZUWANIE”.

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu np. za pomocą zadajnika powinno wpływać w jednakowy sposób na zwiększenie lub zmniejszenie obu wartości zadanych dla komfortu (pozycje 1 i 2) – czyli wartości zadanej grzania dla trybu „KOMFORT” i wartości zadanej chłodzenia dla trybu „KOMFORT

Dla trybu „CZUWANIE” (pozycje 3 i 4)

- zwiększenie temperatury zadanej w pomieszczeniu powinno wpłynąć tylko na zwiększenie temperatury zadanej chłodzenia (pozycja 4) w trybie czuwania przy niezmienionej wartości temperatury zadanej dla grzania (pozycja 3)

- zmniejszenie temperatury zadanej powinno wpłynąć tylko na zmniejszenie temperatury zadanej grzania w trybie czuwania (pozycja 3) przy niezmienionej wartości zadanej dla chłodzenia (pozycja 4)

Graficzne przedstawienie trybów pracy dla klimatyzacji na osi temperatur. Wpływ zmiany setpoint

Rysunek 8 Graficzne przedstawienie trybów pracy dla klimatyzacji na osi temperatur. Wpływ zmiany setpoint

Tabela 1 Oznaczenia z rysunku nr 8

L.p.

Oznaczenie na rysunku Opis Przykładowa nastaw dla odchyłki 0oC Rysunek A Uwagi
1 0 Temperatura ustawiona na wyświetlaczu przez użytkownika

22oC

Gdy lokalny zadajnik dysponuje taką funkcjonalnością
2 Setpoint

Lokalna korekta temperatury wartości zadanej dostępna dla użytkownika

±1,5oC

Korekta przesunięcia zadanych wartości
3

1

Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „KOMFORT

21,5oC

 
4

2

Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „KOMFORT

22,5oC

 
5

1 do 2

Strefa nieczułości „martwa” dla „KOMFORT

1oC

 
6

3

Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „CZUWANIE

21oC

 
7

4

Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „CZUWANIE

23oC

 
8 3 do 4

Strefa nieczułości „martwa” dla „CZUWANIE

2oC  
9

5

Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „EKONOMICZNY

19oC  
10

6

Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „EKONOMICZNY

25oC

 
11

5 do 6

Strefa nieczułości „martwa” dla „EKONOMICZNY

6oC  
12 7 Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „ZABEZPIECZENIE

15oC

 
13 8

Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „ZABEZPIECZENIE

30oC  
14

7 do 8

Strefa nieczułości „martwa” dla „ZABEZPIECZENIE

15oC

 
15 9

ZAMROŻENIE

7oC  
16 Alarm zamrożenia budynku Alarm „ZAMROŻENIE BUDYNKU

7oC

 
17 Tryb grzania

Tryb grzania

   
18 Tryb chłodzenia

Tryb chłodzenia

   
20        

Centralny system powinien umożliwiać przywracanie wartości domyślnych (defaultowych) w cyklu dobowym (np. o 24:00 każdego dnia), tygodniowym lub innym zdefiniowanym przez użytkownika w tym przez wymuszenie centralnego przycisku w BMS.

System opcjonalnie powinien posiadać możliwość przywrócenia wartości domyślnych (defoultowych) z poziomu zadajnika lub panelu w pomieszczeniu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »