24
marzec
2020

Nadzory elektryczne, budowlane i sanitarne

Prowadzimy działalność w zakresie nadzorów budowlanych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz.U.94.89.414 t.j. Dz.U.10.243.1623 artykuł 17 uczestnikami procesu budowlanego są następujące podmioty:

  • Inwestor,
  • Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
  • Projektant,
  • Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.

Firma Odbiory.pl świadczy usługi w zakresie pełnienia funkcji INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO we wszystkich branżach.

Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z artykułem 18.1 na zasadzie dobrowolności lub jest zobligowany do powołania inspektora nadzoru na podstawie artykułu 19.1 i 19.2 Prawa Budowlanego.

Rodzaje obiektów budowlanych przy których realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku Dz.U.2001.138.1554

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 24.1 Prawa Budowlanego nie jest dopuszczalne łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru ! Taki zapis wynika z możliwego konfliktu interesu. Inspektor nadzoru pełni funkcję nadzorczą nad kierownikiem robót.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach procesu budowlanego precyzuje artykuł 25 Prawa Budowlanego. Polegają one na:

  • reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  • sprawdzaniu jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
  • sprawdzaniu i odbiorze robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
  • potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięciu wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowaniu rozliczeń budowy

Natomiast prawa inspektora nadzoru inwestorskiego precyzuje artykuł 26 Prawa Budowlanego czyli inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

  • wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
  • żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie.

Tyle w dużym skrócie wynika z prawa, a co z naszego doświadczenia? Jesteśmy przekonani, że zatrudnienie Inspektora przynosi tylko same korzyści dla Inwestora, bo oprócz tego co wynika z zapisów Prawa Budowlanego, to jeszcze ma dodatkowo po swojej stronie osobę lub zespół specjalistów. Dzięki temu może otrzymać wsparcie techniczne, dobrą radę, minimalizowane jest powstawanie błędów w wykonawstwie. Zwyczajowo zyskuje jakość i terminowość wykonywanych prac. Odpowiednio wcześniej otrzymuje informacje o ewentualnych przyszłych problemach. Wszystko to pozwala zaoszczędzić nerwowych sytuacji na odbiorach końcowych - a dlaczego to nie działa?

Każdy Inwestor musi mieć świadomość, że po wybudowaniu i zasiedleniu obiektu prace naprawcze są bardzo trudne, a czasem niemożliwe do przeprowadzenia. Niedoróbki i usterki są zakwalifikowane jako wady nielimitujące odbioru - ale pozostają na obiekcie ! Gorzej, jeśli ujawniają się one w okresie eksploatacji, a jeszcze gorzej po gwarancji.

W ramach firmy Odbiory.pl zapewniamy zespół zgranych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o bardzo dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Dla osób zainteresowanych podajemy poniżej kontakt. Oferujemy możliwość współpracy w ramach zespołu inspektorów jako Odbiory.pl lub z każdym oddzielnie w zależności od potrzeb (koledzy z branży budowlanej i mechanicznej prowadzą działalność gospodarczą).

 

Inspektor Robót Budowlanych - koordynator działań na budowie

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Robót Mechanicznych i Sanitarnych

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Robót Elektrycznych

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Firma Odbiory.pl

Kazimierz Palutkiewicz

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kom: +48 502 089 166

Author; Kazimierz Palutkiewicz Categories: Odbiory.pl - nasza działalność

About the Author

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »