25
marzec
2020

SONEL MPI-530 miernik instalacji elektrycznych

Firma Odbiory.pl na swoim wyposażeniu posiada miernik parametrów instalacji elektrycznej SONEL MPI-530

Miernik wielofunkcyjny MPI-530 firmy SONEL to prawdziwy kombajn pomiarowy. Pozwala na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557. Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu z opisanymi punktami: klient → obiekt → pomieszczenie → punkt pomiarowy.

cegi
klawiatura
miernik
obudowa
wtyk2
wtyk

Do wprowadzania danych można wykorzystać klawiaturę na ekranie lub bezprzewodowa mini-klawiaturę z paskiem na rękę. Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®. Co jeszcze dodatkowo wyróżnia ten model to szeroko rozbudowaną funkcjonalnością pomiarów uziemień, automatyzacja pomiarów rezystanacji izolacji w gniazdach oraz dla przewodów 3-, 4-, 5- żyłowych (niezbędny adapter), pomiary natężenia oświetlenia (niezbędna sonda pomiarowa), rejestracja i analiza parametrów sieci, sprawdzanie kolejności faz, kierunku wirowania silnika. Sonel MPI-530 może wykonywać pomiary impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RDC . Dla wyłączników RDC można wybrać funkcję AUTO, wówczas przyrząd automatycznie wykona cały zaprogramowany cykl pomiarowy.

Miernik MPI-530 wykorzystywany był przez firmę Odbiory.pl do badań i pomiarów między innymi na:

    Business Garden Warszawa I
    Podczas przeglądów pięcioletnich budynków w zakresie instalacji elektrycznych
    Przy wykonywaniu specjalistycznych ekspertyz

Osoby zainteresowane dokładniejszymi informacjami odsyłamy na stronę firmy SONEL.

Dodatkowo udostępniamy do pobrania:

Kartę katalogową miernika MPI-530

Celem zilustrowania dużych możliwości jakie posiada miernik MPI-530 zamieszczamy przykładowe zrzuty z ekranu przyrządu

grunt
help cegi
lx
menu glowne
pamiec rejestratora
prad rdc
producent
r3pc
r3p
rdc auto 2
rdc auto
rejestrator harmoniczne
rejestrator moce
rejestrator u
riso5 2
riso 5
riso
riso schuco
riso u
rucc
ta rdc
tryby
ustawienia fabryczne
ustawienia pomiarow
wirowanie
wybor uziemienia
zln
zlpe

Za firmą SONEL przedstawiamy zbiorcze podsumowanie zalet i możliwości oraz informację techniczną dotyczącą miernika MPI-530.

Pomiary impedancji pętli zwarcia:

 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rodzielczością 0,001 Ω prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95...440 V, częstotliwości 45...65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodów o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT),
 • wybór zabezpieczeń instalacji oraz automatyczna ocena wyniku pomiaru.

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:

 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zaprogramowany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95...270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • pomiar metodą techniczną 3 i 4-przewodową,
 • pomiar metodą techniczną 3-przewodową z wykorzystaniem dodatkowych cęgów,
 • pomiar metodą dwucęgową, z wykorzystaniem dodatkowych cęgów.

Pomiar rezystywności gruntu metodą Wennera.

Pomiar natężenia oświetlenia.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Pomiar i rejestracja napięcia, częstotliwości, prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej), harmonicznych napięcia i prądu do 40, współczynników THD.

Sprawdzanie kolejności faz i obrotów silnika.

Pamięć o strukturze drzewiastej, dynamicznie zarządzana (max. po 10000 wyników każdego rodzaju pomiaru) z możliwością opisu punktów pomiarowych, obiektów, nazw klientów.

Zasilanie z akumulatora lub baterii (opcja), wbudowana szybka ładowarka. Możliwość ładowania z sieci oraz z zapalniczki samochodowej (12 V).

 

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L

Pomiar prądem 23/40 A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9 Ω - dla przewodu pomiarowego 1,2 m

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,000...19,999 Ω 0,001 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfry)
20,00...199,99 Ω 0,01 Ω
200,0...1999,9 Ω 0,1 Ω
 • napięcie nominalne: 95...270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95...270 V
 • częstotliwość: 45...65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 5:

 • 0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
 • 0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100...999 Ω 1 Ω
1,00...1,99 kΩ 0,01 kΩ
 • napięcie pomiarowe: 25 V lub 50 V rms
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny rms 125 Hz (dla fn=50 Hz) i 150 Hz (dla fn=60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN>24 V
 • maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax=100 V
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 5: 1,00 Ω…1,99 kΩ

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(8% w.m. + 4 cyfry)
10,0...99,9 Ω 0,1 Ω
100...999 Ω 1 Ω
1,00...1,99 kΩ 0,01 kΩ
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...9,99 Ω 0,01 Ω ±(10% w.m. + 4 cyfry)
10,0...19,9 Ω 0,1 Ω
20,0...99,9 Ω ±(20% w.m. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0...99,9 Ωm 0,1 Ωm Zależna od błędu
podstawowego pomiaru RE
100...999 Ωm 1 Ωm
1,00...9,99 Ωm 0,01 kΩm
10,0...99,9 kΩm 0,1 kΩm
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1...30 m (1...90 stóp)

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100...500 V (45...65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych
 • Sprawdzanie kierunku obrotów silnika

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V)
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0...300 ms 1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0...150 ms
5*IΔn 0...40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0...500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0...200 ms
5*IΔn 0...150 ms
 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3...10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔ..1,0 x IΔ ± 5%IΔn
30 mA 9,0...30,0 mA
100 mA 33...100 mA 1 mA
300 mA 90...300 mA
500 mA 150...500 mA
1000 mA 330...1000 mA
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,5...20,0 mA 0,1 mA 0,35 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 10,5...42,0 mA 0,35 x IΔn..1,4 x IΔn
100 mA 35,0...140 mA 1 mA
300 mA 105...420 mA
500 mA 175...700 mA
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 2,0...20,0 mA 0,1 mA 0,4 x IΔn..2,0 x IΔn ±10%IΔn
30 mA 6...60 mA 1 mA
100 mA 20...200 mA
300 mA 60...600 mA
500 mA 100...1000 mA
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn - wartość znamionowego prądu różnicowego

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 - 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ...250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ...500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ...999 MΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ...2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1,000 MΩ...9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0...1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00...19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0...199,9 MΩ 0,1 MΩ
200...999 MΩ 1 MΩ
1,00...9,99 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfr)
20,0...199,9 Ω 0,1 Ω
200...400 Ω 1 Ω
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiar natężenia oświetlenia

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,1...99,9 lx 0,1 lx ±(5% w.m. + 2 cyfry)
100...999 lx 1 lx
1,00...9,99 klx 0,01 lx
10,0...19,9 klx 0,1 lx
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

Analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej

 • Pomiar napięcia UL-N: 0...500 V.
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0 Hz.
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50...500 V w zakresie 45,0...65,0 Hz
  (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra).
 • Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01).
 • Pomiar i rejestracja w układzie 1-fazowym.

Pomiar prądu (True RMS)

Cęgi Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy*
C-3, C-6 0,0...99,9 mA 0,1 mA ±(5% w.m. + 3 cyfry)
100...999 mA 1 mA
C-3,C-6
F-1, F-2, F-3
1,00...9,99 A 0,01 A ±(5% w.m. + 5 cyfr)
(C-3, C-6)
±(0,1% In + 2 cyfry)
(F-1, F-2, F-3)
10,0...99,9 A 0,1 A
100...999 A 1 A
F-1, F-2, F-3 1,00...3,00 kA 0,01 kA

* - należy dodatkowo uwzględnić niepewność cęgów prądowych

Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S oraz cos φ

Zakres
[W], [VA], [var]
Rozdzielczość
[W], [VA], [var]
Błąd podstawowy*
0...999 1 ±(7% w.m. + 3 cyfry)
1,00...9,99 k 0,01 k
10,0...99,9 k 0,1 k ±(7% w.m. + 5 cyfr)
100...999 k 1 k
1,00...1,50 M 0,01 M
 • zakres napięć: 0…500 V
 • zakres prądów: 0...1000 A (3000 A)*
 • częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz

* - dla cęgów C-3, dla C-6 do 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

Pomiar harmonicznych napięcia

Zakres Rozdzielczość Nr harm. Błąd podstawowy
0,0...500 V 0,1 (1*) V 1,2,...15 ±(5% w.m. + 3 cyfry)
16,...40 ±(5% w.m. + 10 cyfr)
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02...h40 jako procent h01 (do 999%)

* - od 300 V do 500 V

Pomiar harmonicznych prądu

Zakres Rozdzielczość Nr harm. Błąd podstawowy
0,0...1000 A*

wynika z zakresów
dla pomiaru I

1,2,...15 ±(5% w.m. + 3 cyfry)
16,...40 ±(5% w.m. + 10 cyfr)
 • dodatkowo wyświetlanie wartości h02...h40 jako procent h01 (do 999%)

* - dla cęgów C-3 i C-6V: 10 A, dla cęgów serii F do 3000 A

THD (względem pierwszej harmonicznej)

    Rozdzielczość Błąd podstawowy
THD-F napięcia
(h = 2…40)
0,0…999,9%
dla URMS ≥ 1% Unom
0,1% ±5%
THD-F prądu
(h = 2...40)
0,0…999,9%
dla IRMS ≥ 1% Inom
0,1% ±5%

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Bezpieczeństwo elektryczne:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010-1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne:

 • zasilanie miernika: akumulator Ni-MH lub baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) (opcja)
 • wymiary: 288 x 223 x 75 mm
 • masa miernika: ok. 2,2 kg

Przyrząd spełnia wymagania norm:

 • PN-EN 61010 - 1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010 - 031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557 - 10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364 - 6 - 61 / PN-HD 60364 - 6:2007(U) (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364 - 4 - 41 / PN-HD 60364 - 4 - 41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
 • PN-EN 12464 (oświetlenie miejsc pracy)

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w materiałach firmy SONEL

Author; Kazimierz Palutkiewicz Categories: Odbiory.pl - nasze mierniki

About the Author

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »