24
marzec
2020

Analizator firmy Fluke 435 seria II w Odbiory.pl

Firma Odbiory.pl na swoim wyposażeniu posiada analizator jakości zasilania i energii Fluke 435 Series II.

Analizator sieci Fluke 435 Series II Analizator sieci Fluke 435 Series II Analizator sieci Fluke 435 Series II

Fluke 435 seria II jest w pełni zgodny z normą IEC 61000-4-30 Edytion 2 Klasa A. Zaawansowane funkcje badania jakości zasilania i energii elektrycznej pozwalają rozwiązać prawie wszystkie problemy dotyczące zasilania obiektów. Dzięki szczegółowym informacją dostarczanym przez miernik można dokonać analizy najbardziej skomplikowanych problemów. Analizator FLUKE 435 SERIES II fabrycznie jest wyposażony w cztery elastyczne sondy prądowe typu i430flex-TF (istnieje również możliwość podłączenia cęgów pomiarowych innych typów). Przyrząd dokonuje pomiarów we wszystkich trzech faz i przewodzie neutralnym w jednym czasie z bieżącym podglądem przebiegów oraz wartości. Dzięki oprogramowaniu można wyświetlać i rejestrować przebiegi, pomiary napięć, prądów, mocy czynnej, biernej, asymetrii, składowych harmonicznych i wielu innych parametrów. Niezwykle użyteczną funkcją jest kalkulator strat energii, dzięki któremu mamy informację o realnych kosztów strat energii.

Wszystkie pomiary mogą być automatycznie rejestrowane na karcie pamięci SD o pojemności do 32 GB, tak więc przyrząd doskonale spisuje się jako rejestrator. Załączone oprogramowanie PowerLog pozwala na zgranie danych z miernika na komputer i przeprowadzenie szczegółowej analizy zdarzeń, obserwacje zarejestrowanych przebiegów, wygenerowanie raportów. Przyrząd zapewnia najwyższą klasę bezpieczeństwa: CAT IV 600V, CAT III 1000V na wejściowym przyłączu zasilania.

W firmie Odbiory.pl analizator wykorzystywany był między innymi do pomiarów i badań na:

 • Stadionie Narodowym podczas przygotowań i w czasie EURO 2012
 • Przy analizie zużycia mocy biernej pojemnościowej na stacjach 15kV
 • Podczas prób i badań instalacji automatyki na obiekcie Miasteczko ORANGE
 • Podczas przeglądów pięcioletnich budynków w zakresie instalacji elektrycznych
 • Przy wykonywaniu specjalistycznych ekspertyz


Dokładniejsze informacje techniczne na temat przyrządu Fluke 435 seria II znajdziemy na polskiej stronie firmy FLUKE.

Udostępniamy do pobrania:

Karta katalogowa przyrządu

Broszura dotycząca przyrządów serii 430 II


Podsumowując analizator sieci Fluke 435 Series II znajduje zastosowanie

 • Rejestracji danych przebiegu zasilania – szybkie przechwytywanie wartości RMS w celu wyświetlenia każdego przebiegu fali, dzięki czemu można określić wzajemną interakcję napięcia, prądu i częstotliwości.
 • Sprawności przetwornicy
 • Wartości energii – obliczanie kosztów fiskalnych strat energii na skutek słabej jakości energii
 • Oceny poboru mocy – określenie ilościowe poprawy w zużyciu energii przed i po instalacji w celu uzasadnienia urządzeń oszczędzających energię.
 • Diagnostyki w miejscu awarii — szybka diagnostyka problemów na ekranie w celu przywrócenia działania.
 • Profilaktyki serwisowej — wykrywanie i zapobieganie problemom dot. jakości energii, zanim spowodują przestój.
 • Analizy długoterminowej – odkrycie trudnych do znalezienia lub przerywanych problemów.
 • Badaniu obciążenia — weryfikacja przepustowości sieci elektrycznej przed dodaniem kolejnych obciążeń

Właściwości

 • Sprawność przetwornicy: Jednoczesny pomiar mocy wyjściowej prądu zmiennego AC i mocy wejściowej prądu stałego DC systemów elektroenergetycznych przy użyciu opcjonalnych cęgów prądowych DC.
 • Rejestracja danych przebiegu zasilania: Natychmiastowe przechwytywanie danych RMS, wyświetlanie połowy cyklu i przebiegów wymaganych do scharakteryzowania dynamiki elektrycznych systemów (rozruch generatorów, przełączanie jednostek UPS itp.).
 • Kalkulator strat energii: Klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są sprowadzane do liczb w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
 • Wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: Analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
 • Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: Dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc.
 • Automatyczne wyświetlanie trendów: Każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień.
 • Monitor systemu: Dziesięć parametrów jakości energii elektrycznej na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160.
 • Funkcja rejestrowania: Konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu.
 • Wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: Dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.
 • Czas pracy baterii: Siedem godzin czasu pracy litowo-jonowych akumulatorów na jednym ładowaniu.

Parametry techniczne analizator sieci Fluke 435 Series II

  Model Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność
Napięcie
Vrms (AC+DC) 435-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,01 V ± 0.1% napięcia znamionowego****
Vpk   1 Vpk do 1400 Vpk 1 V ±5% napięcia znamionowego
Współczynnik szczytu napięcia (CF)   1,0 > 2,8 0.01 ± 5 %
Vfund 435-II   0,1 V ± 0,1% napięcia znamionowego
Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
Prąd (ac +dc) i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms ± 5 %
1 mV/A 5500 Apk 1 Arms ± 5 %
Współczynnik szczytu prądu (CF)   od 1 do 10 0.01 ± 5 %
Prąd½ i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1 A ±1% ±10 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±1% ±10 cyfr
1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±1% ±10 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±1% ±10 cyfr
Afund i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
Hz
Hz Fluke 435 przy 50 Hz znamionowych 42,500 Hz do 57,500 Hz 0,001 Hz 0,01 Hz
Fluke 435 przy 60 Hz znamionowych 51,000 Hz do 69,000 Hz 0,001 Hz 0,01 Hz
Zasilanie
W (VA, var) i430-Flex maks 6000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
1 mV/A maks 2000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
Współczynnik mocy (Cos j/DPF)   od 0 do 1 0.001 ± 0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
Energia
kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±1% ±10 cyfr
Utrata ciepła i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ± 1% ± 10 cyfr z wyłączeniem dokładności oporu linii
Harmoniczne
Rząd harmonicznej (n)   DC, grupowanie 1 do 50: Grupy harmoniczne zgodne z normą IEC 61000-4-7
Rząd interharmonicznych (n)   OFF, grupowanie 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interhamonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
V %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 1000 V 0,1 V ± 5% *
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
A %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
%r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
Wartość bezwzględna 0,0 do 600 A 0,1 A ±5% ±5 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
W %f lub %r 0,0 % do 100 % 0.10% ± n x 2%
Wartość bezwzględna Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±5% ± n x 2% ± 10 cyfr
Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 5 %
Kąt fazowy   -360° do +0° ±n x 1°
Migotanie
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   od 0,00 do 20,00 0.01 ± 5 %
Asymetria
V % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 0,1 %
A % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 1 %
Sygnalizacja sieci
Poziomy progowe   Próg, limity i czas trwania sygnalizacji jest programowalny dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
Częstotliwość sygnalizacji   60 Hz do 3000 Hz 0,1 Hz  
Względna wartość V%   0 % do 100 % 0.10% ± 0,4 %
Bezwzględna wartość V3s (śr. 3 sekundy)   0,0 V do 1000 V 0,1 V ± 5 % napięcia znamionowego

 

Temperatury eksploatacji 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C bez akumulatora
Temperatury przechowywania -20°C ~ +60°C
Wilgotność +10°C ~ +30°C: 95% RH bez kondensacji +30 °C ~ +40 °C: 75% RH bez kondensacji +40 °C ~ +50 °C: 45% wilgotność względna bez kondensacji
Maksymalna wysokość eksploatacji Do 2000 m (6666 ft) dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Do 3000 m (10 000 ft) dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V Maksymalna wysokość przechowywania 12 km (40 000 ft)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
Interfejsy mini-USB-B, Izolowany port USB dla łączności z PC Gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu

* ± 5 % jeśli ≥ 1 % napięcia znamionowego ± 0.05 % napięcia znamionowego jeśli < 1% napięcia znamionowego
** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z IEC 61000-4-30
**** dla napięcia znamionowego 50 V do 500 V

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w materiałach firmy FLUKE

Author; Kazimierz Palutkiewicz Categories: Odbiory.pl - nasze mierniki

About the Author

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »