Oświetlenie awaryjne. Zasady rozmieszczania opraw oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie ewakuacyjne zabezpiecza oświetlenie strefy, powierzchni, drogi w celu zapewnienia właściwej widzialności dla bezpiecznego, łatwego i szybkiego wyjście z budynku, zagrożonej strefy. Prawidłowo wykonane i eksploatowane umożliwia właściwą ewakuację.

W celu zapewnienia właściwego natężenia oświetlenia oraz widoczności oprawy oświetleniowe umieszczamy, co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki ewakuacyjne muszą jednoznacznie wskazywać drogę ewakuacji, umieszczamy je w strefie widzenia przez człowieka, czyli nie powinny być montowane wyżej niż 20° powyżej linii wzroku dla maksymalnej odległości od znaku. W szczególnych przypadkach jak w systemach oddymiania strumieniowego w garażach spotykamy wymóg montażu drugiego poziomu podświetlanych znaków kierunkowych na wysokości 40 cm nad posadzką. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że ciepły dym zbierając się w górnej części garażu ogranicza widoczność. Podsumowując wyjściowy lub kierunkowy znak ewakuacyjny musi być widoczny ze wszystkich punktów wzdłuż drogi ewakuacyjnej. Projektując rozmieszczenie należy także, uwzględnić niekorzystny wpływ innych elementów i rozplanować rozmieszczenie tak, żeby nie były zasłonięte przez elementy architektury wnętrz, plansze reklamowe, kwiaty itd., Co najmniej jeden znak ewakuacyjny wyznaczający kierunek do wyjścia musi być widoczny z każdego miejsca drogi ewakuacyjnej.   

 

Oświetlenie awaryjne powinno zapewnić nam:

  1. Oświetlenie drogi ewakuacyjne, w taki sposób, żeby była możliwa bezpieczna ewakuacja w kierunku do wyjścia
  2. Oświetlenie w taki sposób, żeby punkty alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego mogły być łatwo zlokalizowane i użyte
  3. Widoczność znaków ewakuacyjnych
  4. Oświetlenie umożliwiające działania ze środkami bezpieczeństwa

Prawidłowe rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego gwarantuje nam spełnienie powyższych ogólnych warunków.

Tak, więc oprawy oświetlenia awaryjnego umieszcza się w szczególności

 

 Obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa

 

 

Na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego

 W pobliżu, (czyli w obrębie 2 m mierzonych w poziomie) schodów, tak żeby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio. Powinniśmy także oświetlić schody ruchome, tak, żeby osoby znajdujące się na niech w czasie pożaru (kiedy schody zostają zatrzymane) mogły się ewakuować.

 

   

 

W pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) każdego przycisku alarmowego. Jeśli urządzenie przycisk alarmowy nie znajduje się na drodze ewakuacji, ani w strefie otwartej to powinien być tak oświetlony, żeby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) wynosiło minimum 5 lx oraz

W pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) każdego urządzenia przeciwpożarowego. Jeśli urządzenie przeciwpożarowe nie znajduje się na drodze ewakuacji, ani w strefie otwartej to powinien być tak oświetlony, żeby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) wynosiło minimum 5 lx

 

 

 

W pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) każdego punktu pierwszej pomocy. Jeśli punkt pierwszej pomocy nie znajduje się na drodze ewakuacji, ani w strefie otwartej to powinien być tak oświetlony, żeby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) wynosiło minimum 5 lx

 

 

 

Przy każdej zmianie kierunku. Przy każdym skrzyżowaniu korytarzy

 

 

Na drogach w celu zapewnienia minimalnego natężenia 1 lub 0,5 lx oraz równomierności 40:1

 

W pobliżu, (czyli w obrębie-promieniu 2 m mierzonych w poziomie) każdej zmiany poziomów

 

x

 Windy - wewnętrzne oświetlenie.

 

 

 

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • sobota, 26 wrzesień 2020

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »