Ogólne wymagania dla systemu sterowania komfortem w pomieszczeniu. Wymagania dla interface użytkownika

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do interface użytkownika dla instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.

 

Poniżej zdefiniowane są minimalne wymagania w odniesieniu do interface użytkownika dla instalacji zapewniających komfort w pomieszczeniu.


Prosty i czytelny interface dla użytkownika (pulpit sterujący, nastawnik, przyciski)

Zastosowane rozwiązanie powinno pozwolić użytkownikowi na intuicyjną obsługę bez zbędnych szkoleń. Przyciski i nastawniki powinny być jasno i precyzyjne oznaczone lub opisane. Informacje na wyświetlaczu w sposób czytelny i zrozumiały ma zapewniać przekaz informacji. Wszystko elementy dla użytkownika muszą być zamocowane w miejscu widocznym, na odpowiedniej wysokości tak, żeby zapewnić komfortową i bezproblemową obsługę. Przed wybraniem ostatecznej lokalizacji należy przeprowadzić uzgodnienia z architektem wnętrza lub końcowym użytkownikiem celem uniknięcia przypadków zastawienia meblami, innymi elementami dekoracyjnymi czy wyposażenia wnętrz. Zaleca się stosowanie intuicyjnych oznaczeń w postać znaków graficznych oprócz opisów tekstowych.


Brak widocznych opóźnień przy załączaniu urządzeń i instalacji

Wszystkie instalacje muszą załączać się tak jakby sterowane były „zwykłymi” sprzętowymi przełącznikami. Szczególnie istotne w funkcji załączenia oświetlenia z przycisku. Instalacje sterowane od czujek ruchu muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, żeby uniknąć opóźnień wynikających z błędnej lokalizacji czujki ruchu lub zbyt dużego opóźnienia w przekazywaniu sygnału do sterownika. Odbiory.pl rekomendują maksymalne opóźnienie na poziomie 0,1 s


Możliwość korekty parametrów – dostosowanie do indywidualnych potrzeb

W pomieszczeni należy zapewnić użytkownikowi lokalną korektę zadanych parametrów z ograniczeniem dopuszczalnych zakresów zmian. Zmiany powinny dotyczę jednego charakterystycznego parametru bez wprowadzania użytkownika w szczegółowe informacje. Przykładowo dla temperatury – tylko jeden parametr „Temperatura Zadana w Pomieszczeniu” bez rozbicia na szczegóły jak: temperatura zadana dla chłodu, temperatura zadana dla grzania, strefa „martwa”, parametry regulatora itd.


Kontrola w zasięgu ręki. Zdalny dostęp

Pilot, smartfon, tablet, itp. Zastosowane urządzenia powinny umożliwić zdalny dostęp i sterowanie na kilku poziomach. W ramach pomieszczenia powinna zostać zapewniona funkcjonalność wyposażenia w lokalny pilot lub przenośny panel sterujący. W ramach zdalnego dostępu powinien zostać zapewniony dostęp do parametrów pracy instalacji lub sterowani przez interface WEB za pomocą lokalnej sieci LAN lub WiFi. Jako opcję można rozważyć zdalny dostęp z zewnętrznych systemów poza obiektem np. dostęp przez telefon komórkowy lub strony internetowe (dla lokalnych użytkowników opcja ta nie jest rekomendowana przez Odbiory.pl)


Estetyczny wygląd

Wszystkie widoczne elementy powinny uzyskać akceptację architekta wnętrz lub osoby odpowiedzialnej za wyposażenie powierzchni biurowej. W związku z różnym wystrojem pomieszczeń powinna być dostępna cała gama elementów w różnych kolorach i różnym wyposażeniem. System powinien zapewnić możliwość zastosowania zadajników i paneli różnych producentów (rozszerzenie gamy dostępnych aparatów). Zaleca się stosowanie aparatów o jednolitym wzornictwie z jednej rodziny produktów producenta. Możliwe do zastosowania multifunkcje panele sterujące.

Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300 Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300 Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300 Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300 Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300

Rysunek 4 Przykładowy wygląd paneli sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300


Możliwość definiowania różnych konfiguracji na wyświetlaczu w tym języków

W przypadku wyświetlania informacji w postaci tekstowej musi być zapewniona funkcjonalność prostej zmiany języka przez użytkownika. Powinna być dostępna możliwość


Przyjazny w użytkowaniu dla osób niepełnosprawnych (jako opcja)

W ramach opcji musi być zapewniona dostępność specjalnych paneli, przycisków bądź zadajników dla osób niepełnosprawnych. Wysokość, miejsce montażu, sposób obsługi powinny zapewnić tym osobom pełną funkcjonalność.


Dostępne materiały reklamowe lub lokalne powiadomienia na wyświetlaczu

 


Odporny na uszkodzenia mechaniczne

Materiały, z których wykonany jest panel, przyciski, zadajnik powinny charakteryzować się dobrą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na zarysowania, zabrudzenia czy wycieranie napisów. Do czyszczenia powinny być zalecane normalnie dostępne materiały.


Dostępna informacja jak zielone jest twoje pomieszczenie ”GREEN POINT” – „ZIELONE LISTKI”

Czyli jak optymalnie (oszczędnie) dla środowiska naturalnego zachowujemy się w pomieszczeniu. Zaleca się, żeby na wyświetlaczu panelu sterujące dostępna była informacja, która w sposób symboliczny udostępniała informację o „ekologicznym” czyli oszczędnym gospodarowaniem się przez użytkownika dostępnymi mediami w dłuższym okresie czasu. Przykładowo jeśli użytkownik ustawia lokalnie parametry niższe niż domyślne to „zielone drzewko” rośnie.


Dostęp do informacji o zużyciu mediów na poziomie pomieszczenia

W celu wyrobienia dobrych nawyków u użytkownika należy w sposób graficzny na wyświetlaczu przekazywać informacje o bieżącej odchyłce od szacowanego standardowego zużycia mediów. Należy w sposób czytelny, XXXX przekazywać informację zachęcające do oszczędzania.


Dostęp do informacji o zużyciu mediów dla zarządu

Kierownictwo firmy powinno mieć dostęp do informacji o zużyciu mediów dla powierzchni z rozbiciem na pomieszczenia. Raporty muszą ułatwiać ocenę kosztów eksploatacji. Należy przewidzieć raporty w formie ogólnych graficznych prezentacji oraz szczegółowego tabelarycznego zestawiania. Przykładowe raporty graficzne to miesięczne zestawienia ogółu kosztów lub ranking pomieszczeń w formie wykresu słupkowego. Raport graficzny musi być czytelny i łatwy do oceny. Szczegółowa analiza dostępna w raporcie tabelarycznym. Formaty plików w ogólnie przyjętych standardach programów biurowych. Odbiory.pl zalecają dla prezentacji format plików zgodnym z „pdf” lub Power Point, dla danych tabelarycznych format zgodnym z Excel (dostępne dla użytkownika raporty nie mogą być w żaden sposób zabezpieczone przed dalszym przetwarzaniem)


 

Przykładowy panel sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu Schneider SER8300

Schneider SER8300

Rysunek 5 Przykładowy panel firmy sterujący klimatyzacją w pomieszczeniu firmy Schneider typu SER8300


W opracowaniu wykorzystano materiały firmy Schneider Electric

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »