Monitoring pożarowy przestrzeni pod podłoga podniesioną, instalacja systemu sygnaliozacji pożaru SSP pod podłoga podniesioną.

Przegląd wymogów z normy PKN-CEN/TS 54-14, maj 2006, System sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji w temacie instalacji czujek pod podłogą podniesioną.

UWAGA W TRAKCIE OPRACOWANIA

 

Jeden z tematów często spotykanych na obiektach biurowych. Czy przestrzeń pod podłoga podniesioną wymaga ochrony za pomocą systemu sygnalizacji pożaru. Przestrzeń pod podłogą wykorzystywana jest do prowadzenia okablowania zasilajacego rozdzielnice, zasilającego gniazda 230V w floorboxach, okablowania LAN, oraz różne inne systemy okablowania.

Osobą, która może ostatecznie zdecydować o braku potrzeby jest Rzeczoznawca ds Pożarowych.

Poniższy artykuł podsumowanie wymogów oraz możliwe rozwiązania techniczne.

 

W pierwszej kolejności przyjrzymy się wymogą prawnym Najwięcej szczegółowych informacji znajdziemy w PKN-CEN/TS 54-14

 

Główne wymagania wynikają z zapisów normy


Rozdział 6 – Planowanie i projektowanie.
Podrozdział 6.5 Planowanie i rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych
Punkt 6.5.1 Postanowienia ogólne
Czujki pożarowe powinny być tak rozmieszczone, aby odpowiednie produkty spalania od dowolnego pożaru w zabezpieczonej strefie mogły dotrzeć do czujki bez nadmiernego rozrzedzenia, osłabienia bądź zwłoki.
Należy zwrócić uwagę na potrzebę rozmieszczenia czujek w przestrzeniach ukrytych, w których pożar może powstać lub na które może się rozprzestrzenić. Takimi przestrzeniami moga być przestrzenie pod podłogą lub nad podwieszonym sufitem.
(...)


Załącznik A  - Zalecenia szczegółowe
Rozdział A.5 – Szacowanie potrzeb
Podrozdział A.5.3 – Części budynku wymagające ochrony
Punkt A.5.3.8 Obszary  niewymagające ochrony
Pustki budowlane (łącznie z przestrzeniami pod podniesioną podłogą oraz nad podwieszonym sufitem), wymagają odrębnej ochrony za pomocą czujek jedynie wówczas gdy:
e) istnieje możliwość silnego rozprzestrzeniania się ognia lub dymu – przez pustkę budowlaną – poza pomieszczenie, w którym powstał pożar, zanim wykryją go czujki znajdujące się poza pustką lub
f) pożar w pustce budowlanej może uszkodzić kable instalacji bezpieczeństwa, zanim pożar zostanie wykryty.
Pustka budowlana nie wymaga odrębnej ochrony gdy:
a)    Ma wysokość mniejszą niż 1m i
b)    B) ma długość krótszą niż 10m i
c)    Ma szerokość mniejszą niż 10m i
d)    Jest całkowicie obudowana elementami z niepalnego materiału i
e)    Materiał palny jest tak rozłożony, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 25MJ na każdy 1m2 powierzchni oraz
f)    Nie są prowadzone przez nią kable instalacji bezpieczeństwa (chyba, że kabel ma odporność ogniową co najmiej 30 min).

Załącznik A  - Zalecenia szczegółowe
Rozdział A.6 – Planowanie i projektowanie
Podrozdział A.6.5 – Rozplanowanie i rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych
Punkt A 6.5.1. – Postanowienia ogólne
h)    Dozorowanie przestrzeni pod podniesioną podłogą
Gdy pomieszczenia mają podniesione podłogi, czujki powinny być instalowane w przestrzeni pod podniesioną podłogą, tak jakby to był odrębne pomieszczenie, chyba że:
1)    Podniesiona podłoga jest perforowana w sposób podany w A.6.3.1.8 od a) do c) lub
2)    Podniesiona podłoga wykonana jest z materiału o odporności ogniowej klasy A11, A21 lub B1 (patrz EN 13501-1), a pod nią nie ma materiałów palnych

Punkt A.6.5.2 Czujki ciepła i czujki dymu
Każde zabezpieczane pomieszczenie lub zamknięta przestrzeń powinny być chronione co najmniej jedną czujką.


 

Wkrótce przemyślenia co można zrobić w zamian.

 

Odbiory.pl nie ponoszą odpowiedzilności za działania podjęte na podstawie tego artykułu.

Tylko Projektant instalacji SSP (SAP) i Rzeczoznawca ds Pożarowych mogą podjąć ostateczną decyzję.

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • czwartek, 23 kwiecień 2020

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »