Automatyka central wentylacyjnych

Układy sterowania dla instalacji wentylacji (klimatyzacji) pozwalają zapewnić właściwe parametry w pomieszczeniach przy minimalizacji zużycia energii przez:

Automatyka dla central wentylacyjnych (klimatyzacyjnych) w zakresie sterowania i bezpieczeństwa pracy systemu powinna zapewniać:

- załączenie lub wyłączenie wszystkich urządzeń (elementów) w centrali wentylacyjnej oraz na kanałach wentylacyjnych w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi.

- załączenie lub wyłączenie współpracujących z centralą wentylacyjną wentylatorów wyciągowych i innych urządzeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy i obsługi

- sprzętowe wyłączenia wentylacji (np. na poziomie głównego wyłącznika rozdzielni wentylacji) na sygnał z centrali SAP w przypadku alarmu pożarowego. Należy przewidzieć automatyczny powrót do pracy po zaniku sygnału alarmowego. Moduł pożarowy w przypadku uszkodzenia lub braku komunikacji z centralą SAP powinien wyłączać centralę wentylacyjną.

- reakcję na niewłaściwy przepływ powietrza w kanałach wentylacyjnych; przykładowo awaryjne wyłączenie urządzenia w przypadku niespodziewanego zamknięcia klapy pożarowej na kanale transferowym za urządzeniem

- reakcję (najczęściej wyłączenie urządzenia z pewnymi wyjątkami) na przeciążenia w układach pomp cyrkulacyjnych, obiegowych, silników wentylatorów i agregatów chłodniczych;

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowego elementu) na ograniczenie przepływu powietrza lub ewentualne przegrzania nagrzewnicy elektrycznej

- reakcję (wyłączenia centrali wentylacyjnej i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa FROST) na ryzyko zamrożenia nagrzewnicy

- reakcję (najczęściej wyłączenie sprzętowe elementu) i rozpoczęcie procedury bezpieczeństwa na ryzyko przekroczonego zakresu pracy nawilżacza (przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej wilgotności generowanej przez nawilżacz).

- reakcję zgodną z wymaganiami technologicznymi w przypadku wykrycia dymu

- monitorowanie zabrudzenia filtrów powietrza powyżej wartości dopuszczalnych

- monitorowanie położenia wyłącznika serwisowego silnika napędu np. wentylatora, pompy itp.

- monitorowanie braku możliwości osiągnięcia wydajności systemu, czyli nieosiąganie wartości zadanych w określonym czasie

- monitorowanie temperatur na powrocie za nagrzewnicą i chłodnicą z generowaniem alarmu w przypadku niewłaściwej wartości wynikającej z algorytmu. Przykładowo utrzymująca się przez dłuższy czas wysoka temperatura na powrocie z nagrzewnicy przy zamkniętym zaworze (ryzyko blokady zaworu przez zabrudzenie)

- monitorowanie lub potwierdzenie położenia końcowego przepustnic na nawiewie, wyciągu i mieszającej.

- monitorowanie położenia siłowników zaworów

  • Written by: Kazimierz Palutkiewicz
  • wtorek, 24 marzec 2020

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »