21
kwiecień
2020

Tłumaczenie dokumentów źródłowych Maćka i Tekli Palutkiewicz

Tłumaczenia aktów z artykułu o Maćku Palutkiewicz. Wielkie dzięki dla kolegi Kazimierza, który poświęcił czas i udało mu się odczytać większość dokumentów.

14.11.1868 - AKT  ŚLUBU  MAĆKA PALUTKIEWICZ  I  TEKLI GRZYBOWSKIEJ

Działo się w Warszawie, w parafii Św. Aleksandra 02/14.11.1868 roku o 4 po południu.

... ujawnia, że w obecności Joachima Piotra Eppena 36 lat i Lwa (Leona) Wiśniewskiego 28 lat  zawarto tego dnia religijny związek małżeński między M.P. kupcem kawalerem mieszkającym w Warszawie w parafii Przemienienia Pańskiego w domu pod numerem 467, urodzonym częstochowianinem w tym (powiecie?) synem zmarłego Jana obywatela i tamże zamieszkującej jego żony Katarzyny z domu Borowskiej, (M.P.) w wieku 26 lat i Tekli Grzybowskiej panny, utrzymującej się przy rodzinie i zamieszkującej w niniejszej parafii w domu pod numerem 1271 urodzonej we wsi Śleszyń (powiecie?) gostyńskim córki Józefa obywatela i jego żony Teofili z domu Żochowskiej oboje zmarli, (T.G.?) w wieku 30 lat. 

Związek ten poprzedzały 3 krotne zapowiedzi  (ogłoszenia publiczne) w obu parafiach 11, 18 i 25 października tego roku - nowożeńcy oświadczyli, że nie podpisali (zawarli) umowy małżeńskiej - obrzęd religijny przeprowadzony przez księdza Adolfa Piętkę ..... wikariusza - akt ten przeczytano zatem obecnymi podpisano - mieszkającymi w Warszawie obywatelami

Podpisy.


24.11.1868 - AKT  URODZENIA  31.12.1865 SYLWESTRY PALUTKIEWICZ

 

Działo się w Warszawie w parafii św. Aleksandra (      )? 24.11.1868 roku o 3  po południu - stawili się Maciej Palutkiewicz kupiec 26 lat, mieszkający w Warszawie w domu nr 1271, w obecności Iwo (Lwa?) Daszewskiego obywatela w wieku 30 lat i Feliksa Sosnowskiego (czastnyj pisar) pisarz przysięgły? w wieku 36 lat, obaj mieszkający w Warszawie, i okazał nam niemowlę płci żeńskiej urodzone w domu jego zamieszkania 19.12/31.12.1865 roku o 5  godzinie rano przez jego prawną małżonkę Teklę, z domu Grzybowską w wieku 30 lat, Niemowlęciu temu na chrzcie świętym odbytym 24.04/06.05 1866 roku dano imię Sylwestra, a (wospriemnicami) - chrzestnymi? byli Michał Zieliński i  Maria Zielińska - żona spóźniona z niewiadomych przyczyn. Akt ten został przeczytany i przez ojców świadków oraz przeze mnie podpisany.


06.10.1879 - AKT ZGONU  TEKLI PALUTKIEWICZ  Z  DOMU  GRZYBOWSKA

 

Dzieło się w Warszawie 24.09/06.10. 1879 roku o godzinie 10 rano. Stawili się Matwiej Palutkiewicz kupiec i Jan Żychiewicz (    ?) majster mieszkający w Warszawie i ujawnili Nam, że dziś o 2 w nocy w Warszawie na ulicy Nowomiejskiej pod numerem 161 zmarła Tekla Palutkiewicz  żona wyżej (wspomnianego?) w wieku 41 lat, urodzona we wsi Sleszyń warszawskiej guberni (córka?) małżonków Józefa i Teofili Grzybowskich. Po oświadczeniu o śmierci Tekli  Palutkiewicz akt ten został przeczytany obecnym, Nami tylko podpisany, bowiem oni oświadczyli, że są niepiśmienni.


16.01.1881 - AKT  ZGONU MAĆKA PALUTKIEWICZ

Działo się w Warszawie, 04/16.01.1881 o 6  wieczorem. Stawili się: Jan Żychiewicz mistrz szewski i Piotr Kotkowski................. mieszkający w Warszawie i zawiadomili Nas, że dziś o 11.00 rano w Warszawie na ulicy Nowomiejskiej 161 zmarł Maciej Palutkiewicz ............kupiec 39 lat, urodzony w mieście Częstochowa, syn zmarłego Jana i znajdującej się wśród żywych Katarzyny Borkowskiej małżonków Palutkiewicz. Po naocznym stwierdzeniu śmierci M. P. akt ten przeczytano obecnym - Nami i przez drugiego  świadka podpisany, pierwszy Nam wyjaśnił, że jest niepiśmienny.


 

26.04.1887 - AKT  ŚLUBU  SYLWESTRY  I  JÓZEFA ADAMKIEWICZ

Miało miejsce w Warszawie, w parafii Św. Aleksandra 14/26.04.1887 r o 7 po południu.

Ujawniamy, że w obecności Władysława Juraszyńskiego czynownika sobstwiennymi sriedestwami (zawód) i Emila Salingera kupca, pełnoletnich, mieszkających w Warszawie, tego dnia zawarto związek religijny małżeński pomiędzy Józefem Adamkiewiczem kawalerem 37 lat Mechanikiem(?) Ewangelicko-Augsburskiego wyznania (wieroispowiedania) urodzonego w Warszawie syna Ignacego i Krystyny z domu Boenisch małżonków Adamkiewicz mieszkających w Warszawie pod numerem 1549lit T lub G, i Sylwestry Palutkiweicz, panny lat 21, utrzymującej się przy rodzinie urodzonej w Warszawie, córki Macieja i Tekli z domu Grzybowskiej, małżonków Palutkiweicz zamieszkującej w Warszawie pod numerem 1613.

Małżeństwo poprzedziły trzykrotne zapowiedzi 10, 17 i 24.04. tego roku. Przeszkoda pochodzaca z różnych wyznań usunięto dyspensą Jego Świątobliwości Arcybiskupa i Metropolity                   16/28.03 tego roku pod numerem 1298 - nowożeńcy oświadczyli, że nie została zawarta między nimi umowa przedmałżeńska. 

Religijny obrządek przeprowadził wikariusz tej parafii ksiądz Jan Dembicki. Akt ten został po przeczytaniu podpisany przez Nas i świadków

Podpisy."

Author; Kazimierz Palutkiewicz Categories: Wszystkie, Genealogia

About the Author

  • Start
  • Genalogia
  • Tłumaczenie dokumentów źródłowych Maćka i Tekli Palutkiewicz

Wchodząc na strony http://www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »