Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Żródłemo prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy.

Tagged with: apteka

Szczegółowe wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki Dz.U.02.171.1395

Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy określone w odrębnych przepisach, oraz szczegółowe wymogi określone w rozporządzeniu.

Wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki Dz.U.02.161.1338

Rozporządzenie określa jakie pomieszczenia wchodzą w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.

Copyright 2013 Odbiory.pl - All rights reserved.  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z firmą Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 089 166