Zabezpieczenie nagrzewnicy - Frost na powietrzu

W praktyce rozróżniamy trzy rodzaje (typy) - a w zasadzie dwa - trzeci jest połączeniem w jedno urządzenie dwóch pozostałych.

1. czujnik przeciwzamrożeniowy działający na zasadzie termostatu wyposażony w styk przełączający.
2. czujnik przeciwzamrożeniowy działający na zasadzie analogowego pomiaru temperatury za nagrzewnicą (sygnał - 0-10V lub zmiana oporności) wyposażony w elektroniczny układ zabezpieczający. Bezpośredni sygnał sterujący na siłownikj zawóru regulacyjnyjnego lub sygnał zmienny (np. 0-10V) do układu regulacji
3. czujnik przeciwzamrożeniowy - jako jedno urządzenie działające na zasadzie termostatu współdziałającego z elektronicznym układem pomiaru temperatury za nagrzewnicą oraz elektronicznym układem zabezpieczającym. Wyposażenie jak wyżej - czyli styk przełączny oraz sygnał wyjściowy do sterowania zaworem lub do układu regulacji.FROST - czujnik przeeciwzamrożeniowy działający na zasadzie termostatu

Przykładowy Sauter_TFCB12


Sauter_TFCB12

Termostaty przeciwzamrożeniowe z kapilarą zbudowany jest z następujących elementów:
- obudowy ze zdejmowaną pokrywą o różnym stopniu IP w zależności od potrzeb (od IP 44 do IP 66)
- nastawnika wartości zadanej
- wbudowanego wewnątrz przełącznika elektrycznego (o różnej obciążalności styków) połączonego przez membranę z kapilarą
- czujnika składającego się z membrany i kapilary wypełnionej czynnikiem zmieniającym swoje parametry - ciśnienie, objętość w funkcji zmian temperatury (przykładowo czujnik firmy SIEMENS QAF81.6 wypełniono gazem R134a) o różnych długościach od 1,5 do 6 m
- zacisków przyłączeniowych ze stykiem normalnie zwartym i rozwartym
- tabliczki znamionowej
- opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w przycisk ręcznego kasowania alarmu
- w skład zestawów montażowych wchodzą zaczepy pomocne do mocowania kapilary

Działanie termostatu polega na mechanicznym przełączeniu przez połączony układ kapilary wypełnionej gazem i membrany (zmiana ciścnienia par w kapilarze oddziaływuję na membranę) przełącznika w przypadku, gdy temperatura na pewnej długości (zazwyczaj ok. 30 cm) spadnie poniżej wartości zadanej (typowe nastawy od 5 oC do 7 oC). Wzrost temperatury powyżej wartości zadanej (powiększonej o histerezę) umożliwia automatyczny bądż ręczny reset.

W przypadku uszkodzenia kapilary układ samoczynnie sygnalizuję awarię. Działanie spowodowane jest "wyciekiem" gazu z kapilary. Zmiana ciśnienia przez mieszek wymusza mechaniczne przełącznie styków w urządzeniu. Ukłąd sygnalizuję awarię frosta (równoznaczną z sygnalizacją zamrożenia).

Przy montażu termostatu należy zwrócić uwagę na to aby cała powierzchnia nagrzewnicy była pokryta elementem pomiarowym.

Sposoby montażu frosta na nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Sposoby montażu frosta na nagrzewnicy centrali wentylacyjnej Sposoby montażu frosta na nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Przy bardzo dużych powierzchniach nagrzewnic stosuje się dwa lub trzy termostaty zabezpieczeniowe.

Niewłaściwy sposób montażu frosta

Poprawny sposób montażu frosta
NIE TAK

Jak testować sprawność frosta

Test Frosta wodą z lodem

Test cold spray


Czujnik przeciwzamrożeniowy jako jedno urządzenie działające na zasadzie termostatu współdziałającego z elektronicznym układem pomiaru temperatury za nagrzewnicą

Ogólny schmat ideowy działania aktywnego - pomiarowego frosta
Schemat blokowy dla frosta inteligentnego

Schemat dla frosta FTS firmy Honeywell

Frost firmy Honeywell

SAUTER TF611

Frosty firmy SAUTER

SAUTER TF611

Sauter_TFL201

Sauter_TFCB12

  • Autor: Kazimierz Palutkiewicz
  • niedziela, 10 styczeń 2016

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »