09
styczeń
2016

System bezkanałowego oddymiania garaży - współpraca z BMS

W obecnie wznoszonych budynkach większość z nich posiada systemy zarządzania cyfrowego integrujące wszystkie instalacje w budynku. System wentylacji strumieniowej JetFan Flaktwoods umożliwia współpracę z dowolnym systemem zarządzania budynku.


W zależności od zainstalowanego systemu w budynku podczas projektowania systemu określony zostaje sposób integracji.

Do dyspozycji integratorów systemów zarządzania udostępnione są dwa sposoby integracji:

- system integracji stykami bezpotencjałowymi

- system integracji wykorzystujący protokoły komunikacyjne

Każdy z dwóch, wyżej wymienionych systemów posiada specyficzne cechy i jest możliwe zastosowanie obydwu typów integracji.

System integracji stykami bezpotencjałowi

Integracja za pomocą styków

System integracji stykami bezpotencjałowymi opiera się na zastosowaniu w każdej rozdzielnicy systemu sterowania bezkanałowego oddymiania garażu dodatkowych przekaźników sygnalizujących stany urządzeń. Dodatkowe przekaźniki zostają zainstalowane w rozdzielnicy a styki przekaźników zostają wyprowadzone na osobną listwę zaciskową opisaną XBMS. Przyjmuje się, że system bezkanałowego oddymiania sygnalizuje następujące stany urządzeń:
- gotowość rozdzielnicy (poprawność zasilania rozdzielnicy oraz autotest systemów sterowania)
- uszkodzenie zabezpieczeń pożarowych
- uruchomienie instalacji w trybie pożarowym
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji bytowej (praca na pierwszym bieg)
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji pożaru (praca na drugim biegu)
- awarię zbiorczą zabezpieczeń pożarowych
- awarię zbiorczą zabezpieczeń bytowych
- pracę wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- awarię wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- przekroczenie pierwszego progu detekcji tlenku węgla (>30ppm)
- przekroczenie drugiego progu detekcji tlenku węgla (>80 ppm)
- awaria detektorów tlenku węgla
- brak zasilania detektorów tlenku węgla
- otwarcie/zamknięcie klap pożarowych
- brak zasilania klap pożarowych (brak napięcia zewnętrznego wychodzącego z rozdzielnicy)

Uwaga: przekroczenie progów detekcji tlenku węgla jest sygnalizowane dla dowolnego detektora występującego w całej pętli dozorowej. W typowej instalacji nie ma możliwości indywidualnej sygnalizacji stanu detektora. Na etapie ofertowania można zastosować detektory wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający wizualizację stanu każdego detektora. Więcej informacji w dziale detekcja CO. Za dodatkową opłatą, każdą z rozdzielnic można wyposażyć w dodatkowe styki bezpotencjałowe sygnalizujące stan każdego wentylatora strumieniowego.+

 

System integracji protokołem komunikacyjnym

 

Integracja z systemem oddymiania Jetfan przy pomocy protokołu komunikacyjnego polega na wykonaniu połączenia kablowego z dowolnie wybraną rozdzielnicą systemu Jetfan. Sterownik systemu oddymiania zapewnia wydanie sygnałów w postaci jednego z normowanych, niżej wymienionych protokołów komunikacyjnych.

Elastyczność systemu pozwala na wydawanie następujących sygnałów
[Standard komunikacyjny] / [standard prądowy]
- Modus RTU tryb master lub slave / RS485
- Modus RTU tryb master lub slave / RS232
- Lonwork / FTT10
- Ethernet / 10/100 Mb/s w tym protokół SMNP
- Profibus master/slave / RS485
- dowolny protokół o standardzie prądowym RS232/485 z określonym protokołem.

Wykonanie interfejsu polega na połączeniu sterownika pracującego w automatyce budynkowej z dowolną rozdzielnicą wentylacji strumieniowej. W rozdzielnicy systemu oddymiania zostaje wtedy zainstalowana dodatkowa karta komunikacyjna umożliwiająca udostępnianie informacji w postaci cyfrowej do systemu zarządzania budynkiem.

Konfiguracja uzgodnionego interfejsu następuje na etapie uruchomienia instalacji. Ze względu na róźne rodzaje instalacji interfejs jest wykonywany podczas opracowywania dokumentacji. Preferowanym interfejsem komunikacyjnym jest Modbus RTU lub Lonwork ze względu na łatwość integracji oraz możliwość opracowania wstępnym tablic zmiennych.

Zmienne przekazywane do systemu BMS budynku:
- gotowość rozdzielnicy (poprawność zasilania rozdzielnicy oraz autotest systemów sterowania)
- uszkodzenie zabezpieczeń pożarowych
- uruchomienie instalacji w trybie pożarowym
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji bytowej (praca na pierwszym bieg)
- pracę zbiorczą wentylatorów w funkcji pożaru (praca na drugim biegu)
- awarię zbiorczą zabezpieczeń pożarowych
- awarię zbiorczą zabezpieczeń bytowych
- pracę wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- awarię wentylatora/wentylatorów wyciągowego / napowietrzającego
- przekroczenie pierwszego progu detekcji tlenku węgla (>30ppm)
- przekroczenie drugiego progu detekcji tlenku węgla (>80 ppm)
- awaria detektorów tlenku węgla
- brak zasilania detektorów tlenku węgla
- otwarcie/zamknięcie klap pożarowych
- brak zasilania klap pożarowych (brak napięcia zewnętrznego wychodzącego z rozdzielnicy)

Uwaga: przekroczenie progów detekcji tlenku węgla jest sygnalizowane dla dowolnego detektora występującego w całej pętli dozorowej. W typowej instalacji nie ma możliwości indywidualnej sygnalizacji stanu detektora. Na etapie ofertowania można zastosować detektory wyposażone w interfejs komunikacyjny umożliwiający wizualizację stanu każdego detektora. Więcej informacji w dziale detekcja CO. Za dodatkową opłatą, każdą z rozdzielnic można wyposażyć w dodatkowe styki umożliwiające sygnalizację stan każdego wentylatora strumieniowego.

 

Informacje dodatkowe:

Sposób wykonania współpracy z systemem zarządzania budynkiem musi być określony na opracowywania koncepcji. Późniejsze przeróbki są możliwe jednak wymagają dodatkowych nakładów finansowych jak również może okazać się iż brakuje miejsca na rozbudową o dodatkowe styki przekaźników. Dla wersji interfejsu komunikacyjnego rozbudowy można dokonać w już funkcjonujących instalacjach, jednak lista sygnałów możliwych do przesłania do systemu BMS jest ograniczona do podstawowych zmiennych.
Należy pamiętać iż podstawową funkcją systemu jest oddymianie, stąd priorytetem jest realizowanie funkcji oddymiania, System BMS jest systemem umożliwiającym sprawne zarządzanie instalacjami obiektu, jednak w przypadku pożaru, zwykle następuje wyłączenie instalacji nie wymagających pracy w sytuacji zagrożenia pożarowego. W takim przypadku interfejsy komunikacyjne zostają wyłączone po 30 sekundach od wystąpienia zagrożenia pożarowego, a ponowne uruchomienie komunikacji następuje po automatycznym zresetowaniu alarmu pożarowego.

Materiały udostępniła firma:

Control System Warszawa
Ul.Instalatorów 7
02-237 Warszawa
Tel.: 0-22 211-14-97
Fax: 0-22 211-14-98

Flaktwoods Partner

Autor: Henryk Żupański Kategoria: Control System

Informacja o autorze

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »