Sterowanie komfortem w pomieszczeniu. Ogólne wymagania dla sterowników i elementów automatyki

 


Indywidualny sterownik dla każdego pomieszczenia, modułu architektonicznego lub urządzenia

Każde pomieszczenie lub każde urządzenie (np. klimakonwektor) lub moduł architektoniczny (np. dla oświetlenia) musi być wyposażone w lokalny sterownik. Sterowniki z komunikacją, która umożliwi współpracę z centralnym lub lokalnym systemem BMS oraz innymi systemami budynkowymi. Rekomendowane przez Odbiory.pl protokoły to BACnet, KNX dla oświetlenia dopuszczalny DALI. W każdym pomieszczeniu zamontowany dla zadania parametrów i załączeń indywidualny panel, zadajnik, przyciski. Dopuszcza się zastosowanie oddzielnych sterowników np. dla oświetlenia i klimakonwektora pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności systemu. Zabronione jest wykorzystanie jednego sterownika do „obsługi” instalacji w dwóch różnych modułach architektonicznych lub w dwóch pomieszczeniach. Dozwolone jest łączenie funkcji sterownika i wyświetlacza w jednym urządzeniu.


Indywidualne sterowanie każdego elementu wykonawczego bezpośrednio ze sterownika pomieszczeniowego

Elementy wykonawcze należy podłączyć bezpośrednio do dedykowanego wyjścia w sterowniku.. Wyjątek od reguły mogą stanowić elementy w ramach jednego modułu architektonicznego, który w przyszłości nie może być podzielny na oddzielne pomieszczenia przy czym równoległe łączenie nie może mieć wpływu na funkcjonalność i na efektywność energetyczną związaną z sterowaniami. Przykładowo dopuszczalne jest połączenie równoległe siłowników dwóch grzejników wodnych pod oknami. Bezwzględny zakaz równoległo łączenia siłowników otwarcia okien i silników klimakonwektorów.


Parametry techniczne urządzeń automatyki

Wszystkie urządzenia automatyki w tym sterownik, siłowniki, czujniki muszą charakteryzować się niskim poborem prądu. Dla układu zadajnik plus sterowników rekomendowane poniżej XXXW, dla siłowników rekomendowane poniżej XXXW. Zasilanie sterownika 230V AC. Wszystkie listwy podłączeniowe należy wyposażyć w osłony uniemożliwiające dotyk elementów pod napięciem. Sterownik i zadajnik powinny być fabrycznie odporne na przepięcia, zaniki napięcia i inne zdarzenia w sieci elektroenergetycznej. Każdy sterownik musi być wyposażony w indywidualny bezpiecznik. Bezwzględnie należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową. Oprócz ochrony podstawowej należy bezwzględnie zapewnić ochronę przeciwporażeniową dodatkową. Jako minimum dla ochrony dodatkowej należy przyjąć zabezpieczenie grup sterowników wyłącznikiem RDC typu A. Wszystkie czujniki wymagające zasilana, elementy wykonawcze i dodatkowe moduły sterownika powinny być zasilane napięciem maksimum 24V AC. Wyjątek od tej reguły stanowią silniki klimakonwektorów – zasiane napięciem 230 V bezpośrednio z wyjścia sterującego klimakonwektora (należy bezwzględnie przeprowadzić analizę ochrony przeciwporażeniowej). Zmiana biegów (prędkości) realizowana przez zmianę napięcia na odczepach transformator w klimakonwektorze. Listwy podłączeniowe dla zasilania napięciem 230V AC jak i innych ewentualnych sygnałów o takim potencjale muszą być oddzielone od pozostałych i oznaczone w sposób jednoznaczny. W przypadku występowania potencjału 230V od urządzenia „obcego” czyli po wyłączenia sterownika należy taki obwód oznaczyć w sposób jednoznaczny i czytelny z wyraźną informacja ryzyko napięcia z zewnętrznego obwodu. W przypadku konieczności wykonania rozdzielni automatyki dla pomieszczenia (np. z powodu dużej liczby sterowanych elementów lub skomplikowanej struktury sterowań) obowiązują ogólne wytyczne jak dla rozdzielnic eklektycznych lub automatyki dla obiektu. Rozdzielnice te należy bezwzględnie wyposażyć w wyłącznik główny, sygnalizację obecności napięcia, listwy zaciskowe, układy ochrony przepięciowej (chyba, ze wytyczne projektanta instalacji elektrycznej stanowią inaczej), układy ochrony przeciwporażeniowej (w pełnym zakresie)


Elastyczna struktura

Instalacja powinna zostać tak zaprojektowana i wykonana, żeby przyszłe zmiany konfiguracji pomieszczeń na etapie nowych aranżacji czy wydzieleni dodatkowych pomieszczeń były realizowana przy niskich kosztach. Praktyczne dodatkowy koszt może wynikać tylko z montażu paneli sterujących w nowych pomieszczeniach lub ze zmian w technologii. Struktura systemu powinna umożliwiać spełnienie dodatkowych życzeń użytkownika powierzchni w sposób prosty i prawie bez kosztowy. W przypadku braku zmian architektonicznych powinny wystarczyć tylko prace programisty lub zmiany w konfiguracji sieci na poziomie IT.


Współpraca z czujnikami i zadajnikami bezprzewodowymi

System powinien umożliwiać podłączenie panelu sterującego, zadajników, czy wybranych sterowań bezprzewodowo (zasilanie urządzeń z baterii lub lokalnie z sieci). W przypadku zasilania bateryjnego dla urządzeń o łatwym dostępie należy przyjąć minimalny czas pracy 2 lata przy maksymalnym szacowanym obciążeniu. Dla urządzeń o utrudnionym dostępie należy przyjąć minimalny czas pracy 5 lat przy maksymalnym szacowanym obciążeniu.


Oprogramowanie w sterownikach własnością Inwestora.

Możliwość edycji i wprowadzania zmian w przyszłości przez Inwestora za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi programistycznych 


© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »