Oświetlenie awaryjne. Wprowadzenie, czyli kilka słów wstępu pomocnych w zrozumieniu tematu

Następstwem wyłączenia lub zaniku napięcia zasilającego obiekt w energię elektryczną jest wyłączenie oświetlenia podstawowego. Przyczyn tego zdarzenia może być kilka jak:

świadome działanie służb budynkowych lub miejskich związane z sytuacją zagrożenia w tym pożarowego,

akt terrorystyczny,

wandalizm,

przeciążenie systemu elektroenergetycznego,

awaria zasilania „z miasta”,

warunki pogodowe

i inne.

W każdej z tych sytuacji osoby przebywające w budynku muszą mieć możliwość bezpiecznej ewakuacji – bezpiecznego opuszczenia zagrożonego obszaru. 

Prawa, obowiązki, zasady związane z koniecznością stosowania oświetlenia awaryjnego oraz wymogi jego konserwacji wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów. Szczegóły techniczne określone są dokumentach takich jak Ustaw i Rozporządzenia, Polskie Normy, świadectwa dopuszczenia CNBOP, wytyczne Organizacji Technicznych jak SEP czy SITP, dane katalogowe w tym wytycznych instalacji, montażu i konserwacji udostępnione przez producentów oraz wiedza techniczna wyniesioną ze szkół zawodowych i nabyta przez lata praktyki zawodowej
Przykładowy schemat zależności przedstawia rysunek 1 poniżej. Szczegółowe informacje i odniesienia znajdziemy w dalszej części opracowania w rozdziale V. Przytoczono tam najważniejsze fragmenty lub odwołania do zapisów tematycznie związanych z oświetleniem awaryjnym.

 Rysunek 1 Diagram zależności dla oświetlenia awaryjnego

Jako, że oświetlenie awaryjne ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem ludzi, to na każdym etapie procesu od projektowania przez wykonawstwo, odbiory do eksploatacji osoby odpowiedzialne muszą dołożyć maksymalnej należytej staranności tak, żeby produkt końcowy spełniał swoje założenia. Dużym ryzykiem eksploatacyjnym jest fakt, że oświetlenie ma zadziałać w momencie zagrożenia, czyli w normalnej eksploatacji wszelkie niesprawności mogą być niezauważone, jeśli nie przeprowadza się wszystkich wymaganych prawem czynności w ramach przeglądów i konserwacji.
Równie istotnym aspektem, co jakość jest jego koszt „całkowity” oświetlenia awaryjnego. Dla Inwestora będzie to koszt nie tylko związany z kosztem projektu i wykonania, ale także koszt związany z kosztem energii, serwisowania, dozoru i konserwacji. Decydując się na konkretne rozwiązanie techniczne należy przeprowadzić analizę finansową tak, żeby się nie okazało, że rozwiązanie tanie na etapie budowy jest dużo droższe na etapie eksploatacji.  Poniższy diagram, przedstawia przykładowy rozdział kosztów.

 Rysunek 2 Przykładowy rozkład kosztów dla oświetlenia awaryjnego

Ostatni element, który najczęściej okazuje się najważniejszy dla Inwestora i Architekta, to estetyka wykonania instalacji, a w szczególności dostosowanie opraw oświetlenia awaryjnego i znaków ewakuacyjnych do wizji architekta wnętrz. Estetyka montażu, możliwość odpowiedniego doboru opraw oświetleniowych czyli szeroka paleta dostępnych wzorów tak, żeby oprócz wymagań podstawowych można było spełnić wymagania ustalone dla wnętrza.
Tak, więc widzimy, że oświetlenie awaryjne musi spełniać szereg różnorodnych wymagań a w szczególności:
 - zapewniać zgodność wykonania z przepisami przeciwpożarowymi
 - zapewniać zgodność z warunkami technicznymi, normami dla instalacji i wyrobów
 - zapewniać wysoką trwałość, odporność plastików na starzenie
 - gwarantować zachowanie wysokich walorów estetycznych i użytkowych
 - zapewniać niski koszt nie tylko na etapie inwestycji, ale także w trakcie eksploatacji
 - gwarantować dostęp do części zamiennych przez długi okres
 - gwarantować niski koszt zużycia energii elektrycznej

  • Autor: Kazimierz Palutkiewicz
  • niedziela, 25 luty 2018

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »