Klimatyzacja w pomieszczeniu. Wynikowa wartość temperatury zadanej dla trybów komfort, czuwanie, ekonomiczny, zabezpieczenie

Wynikowe wartości temperatury zadanej dla grzania i chłodzenia powinny być wyliczane w zależności od trybu pracy na podstawie danych ustawionych w centralnym systemie BMS, danych zaprogramowanych lokalnie w sterowniku, odchyłki na lokalnym zadajniku, kompensacji od temperatury zewnętrznej.

Wartości zadane dla wszystkich trybów powinny mieć możliwość nastawy z centralnego systemu BMS. Dodatkowo dla trybów „KOMFORT” i „CZUWANIE” system powinien umożliwiać zdefiniowanie dodatkowych lokalnych i  centralnych korekt (zwiększenie lub zmniejszenie) wartości zadanej.

Na poziomie centralnym system powinien zapewniać kompensację wartości temperatury zadanej od temperatury zewnętrznej dla lata/zimy. W zależności od pory roku przyczynia się to do poprawy ogólnego komfort użytkownika

                - w lecie przez zmniejszenie różnicy temperatur przy wchodzeniu i opuszczaniu budynku

                - zimą przez poprawę ogólnego komfort

Zmiany wartości nastaw dla trybów grzania „EKONOMICZNY” i „ZABEZPIECZENIE” powinny być dostępne dla użytkownika o najwyższych uprawnieniach.

Definiowanie temperatury zadanej w pomieszczeniu dla klimatyzacji

 Rysunek 7 Definiowanie temperatury zadanej w pomieszczeniu dla klimatyzacji

Na poziomie pomieszczenia użytkownik powinien mieć możliwość lokalnej zmiany wartości zadanej temperatury dla trybów „KOMFORT” i „CZUWANIE”.

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu np. za pomocą zadajnika powinno wpływać w jednakowy sposób na zwiększenie lub zmniejszenie obu wartości zadanych dla komfortu (pozycje 1 i 2) – czyli wartości zadanej grzania dla trybu „KOMFORT” i wartości zadanej chłodzenia dla trybu „KOMFORT

Dla trybu „CZUWANIE” (pozycje 3 i 4)

- zwiększenie temperatury zadanej w pomieszczeniu powinno wpłynąć tylko na zwiększenie temperatury zadanej chłodzenia (pozycja 4) w trybie czuwania przy niezmienionej wartości temperatury zadanej dla grzania (pozycja 3)

- zmniejszenie temperatury zadanej powinno wpłynąć tylko na zmniejszenie temperatury zadanej grzania w trybie czuwania (pozycja 3) przy niezmienionej wartości zadanej dla chłodzenia (pozycja 4)

Graficzne przedstawienie trybów pracy dla klimatyzacji na osi temperatur. Wpływ zmiany setpoint

Rysunek 8 Graficzne przedstawienie trybów pracy dla klimatyzacji na osi temperatur. Wpływ zmiany setpoint

Tabela 1   Oznaczenia z rysunku nr 8

L.p.

Oznaczenie na rysunku Opis Przykładowa nastaw dla odchyłki 0oC Rysunek A Uwagi
1 0  Temperatura ustawiona na wyświetlaczu przez użytkownika

22oC

 Gdy lokalny zadajnik dysponuje taką funkcjonalnością
2 Setpoint

 Lokalna korekta temperatury wartości zadanej dostępna dla użytkownika

±1,5oC

 Korekta przesunięcia zadanych wartości
3

1

 Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „KOMFORT

21,5oC

 
4

2

 Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „KOMFORT

22,5oC

 
5

1 do 2

 Strefa nieczułości „martwa” dla „KOMFORT

1oC

 
6

3

 Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „CZUWANIE

21oC

 
7

4

 Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „CZUWANIE

23oC

 
8 3 do 4

 Strefa nieczułości „martwa” dla „CZUWANIE

2oC  
9

5

 Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „EKONOMICZNY

19oC  
10

6

Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „EKONOMICZNY

25oC

 
11

5 do 6

 Strefa nieczułości „martwa” dla „EKONOMICZNY

6oC  
12 7  Zadana wartość temperatura ogrzewania dla „ZABEZPIECZENIE

15oC

 
13 8

 Zadana wartość temperatura chłodzenia dla „ZABEZPIECZENIE

30oC  
14

7 do 8

 Strefa nieczułości „martwa” dla „ZABEZPIECZENIE

15oC

 
15 9

 ZAMROŻENIE

7oC  
16 Alarm zamrożenia budynku  Alarm „ZAMROŻENIE BUDYNKU

7oC

 
17 Tryb grzania

 Tryb grzania

   
18 Tryb chłodzenia

 Tryb chłodzenia

   
20        

Centralny system powinien umożliwiać przywracanie wartości domyślnych (defaultowych) w cyklu dobowym (np. o 24:00 każdego dnia), tygodniowym lub innym zdefiniowanym przez użytkownika w tym przez wymuszenie centralnego przycisku w BMS.

System opcjonalnie powinien posiadać możliwość przywrócenia wartości domyślnych (defoultowych) z poziomu zadajnika lub panelu w pomieszczeniu.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »