Klimatyzacja w pomieszczeniu. Budowa klimakonwektora wentylatorowego (fan-coil)

Klimakonwektor jest to urządzeniem grzewczo-chłodnicze, które odpowiada za utrzymania optymalnej temperatury w pomieszczeniu (w zależności od opcji również za usunięcie nadmiaru wilgoci). Wentylator wymusza obieg powietrza przez wymiennik ciepła czyli nagrzewnicę lub chłodnicę. Tak obrobione powietrze wprowadzane jest do pomieszczenia. Dzięki wymuszonemu ruchowi powietrza szybko ogrzewa lub schładza bezpośrednie otoczenie. Wymiennik wykonany jest z rurek miedzianych otoczonych aluminiowymi lamelkami. Czynnik grzewczy lub chłodniczy przepływając przez rurki przekazuje ciepło lub chłód do lamelek, a te do powietrza którego ruch jest wymuszony przez wentylator. Klimakonwektory używane są głównie do klimatyzacji pomieszczeń w budynkach biurowych. W zależności od typu klimakonwektor może być wyposażony w jeden (system 2 rurowy) lub dwa wymienniki (system 4 rurowy).

W przypadku układu 2 rurowego klimakonwektor w zależności od projektu pracuje jako chłodnica lub nagrzewnica.

Możliwe jest zbudowanie dla układu 2 rurowego systemu grzewczo-chłodniczego. Wówczas przełączanie medium odbywa się centralnie na powierzchnię, piętro, budynek (z ograniczeniem, że wszystkie klimakonwektory w strefie albo grzeją albo chłodzą). Z doświadczenia układy takie nie najlepiej sprawują się w naszym klimacie i nie są rekomendowane przez Odbiory.pl. Klimakonwektor taki może być wyposażony w dodatkową nagrzewnicę elektryczną, wówczas chłodzenie realizowane jest z instalacji wody lodowej a ogrzewanie z nagrzewnicy elektrycznej.  

W przypadku układu 4 rurowego czyli z dwoma wymiennikami jeden pełni rolę chłodnicy, drugi nagrzewnicy. Układ taki dość dobrze sprawdza się w naszym klimacie.

 Podstawowe elementy z których zbudowany jest klimakonwektor pracujący na powietrzu obiegowym to:

 • nagrzewnica wodna (dla klimakonwektorów z funkcja grzania wodnego)
 • nagrzewnica elektryczna (z funkcja grzania elektrycznego)
 • chłodnica wodna (dla klimakonwektorów z funkcją chłodzenia) zasilana wodą lodową (wodnym roztworem glikolu lub wodą o temperaturze około 6oC)
 • system odprowadzania skroplin (dla klimakonwektorów z funkcją chłodzenia)
 • wentylator z silnikiem elektrycznym jednobiegowym lub o regulowanej prędkości
 • zestaw zaworów regulacyjnych z siłownikami
 • filtr powietrza
 • układ nawilżania (rzadko spotykany w obiektach biurowych)
 • układy zasilania, automatyki z zadajnikiem i czujnikami
 • przepustnica powietrza (częściej jako element instalacji w specjalnych konfiguracjach)
 • inne specjalne wyposażenie
 • zestaw przewodów przyłączeniowych z zaworami odcinającymi na czynniku grzewczym lub chłodniczym
 • skrzynki rozprężne
 • obudowa

W przypadku klimakonwektora z czerpnią świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz budynku układ może posiadać dodatkowe elementy jak:

 • komorę mieszania
 • wymiennik krzyżowy odzysku ciepła z układem odszraniania
 • opcjonalnie wentylator wyciągowy

Układ regulacji oparty jest na sterowaniu zaworami regulacyjnymi i sterowaniu prędkością wentylatora. Jako zawory regulacyjne należy stosować zawory dwu- lub trójdrogowe. Sterowanie zaworami realizowane przez siłowniki które w zależności od typu mogą tą funkcję realizować w poniższy sposób. Odbiory.pl rekomendują zastosowanie układów regulacji z punktów 3, 4 lub 5 

 1. sterowanie sygnałem otwórz/zamknij (on/off) na napięcie 230V AC , 24V AC (Odbiory.pl rekomendują w takim przypadku stosowanie napięcia 24V AC)
 2. sterowanie sygnałem 3-punktowym na różne napięcia 230V AC, 24V AC (Odbiory.pl rekomendują w takim przypadku stosowanie napięcia 24V AC)
 3. sterowanie sygnałem otwórz/zamknij (on/off) jako ciągłym w funkcji PWM na napięcie 230V AC , 24V AC (Odbiory.pl rekomendują w takim przypadku stosowanie napięcia 24V AC)
 4. sterowane sygnałem 0-10V. Napięcie zasilające 24V AC lub DC lub niższe
 5. komunikacja cyfrowa po magistrali np. BACnet Danfoss Novocon, MP-Bus Belimo, ModBus

W przypadku zastosowania nagrzewnicy elektrycznej elementem sterującym będą układy styczników lub triakowych zaworów prądowych Sterowanie nagrzewnicą elektryczną może być zrealizowane jak poniżej. Odbiory.pl rekomendują zastosowanie układów regulacji z punktów 3, 4 lub 5. Należy pamiętać o zabezpieczeniu od braku przepływu, o zabezpieczeniu od przegrzania i o sekwencyjnym wyłączeniu nagrzewnicy czyli po wyłączeniu nagrzewnicy wyłączenie silnika wentylatora po około 60 s

 1. sterowanie nagrzewnicy jednostopniowej załącz/wyłącz
 2. sterowanie stopniami mocy nagrzewnicy wielostopniowej załącz/wyłącz
 3. sterowanie sygnałem PWM na zasilaniu
 4. sterowane sygnałem 0-10V.
 5. komunikacja cyfrowa po magistrali

Sposób sterowania silnikiem wentylatora powinien być realizowany w sekwencji ze sterowaniem zaworami. W zależności od typu klimakonwektora możliwe są poniższe sterowania.

 • jednobiegowe
 • wielobiegowe (najczęściej trzybiegowe)
 • regulacja płynna sygnałem 0-10V
 • regulacja płynnie sygnałem PWM

Z tytułu pracy wentylatora układy z klimakonwektorem mogą być bardziej hałaśliwe od belek chłodzących lub innych rozwiązań. Wentylatory klimakonwektorów powinny być zamontowane na podkładkach antywibracyjnych i właściwie wyważone. Przy projektowaniu automatyki należy sprawdzić czy dostępne jest zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika, jeśli tak to bezwzględnie należy wprowadzić w obwody zabezpieczenia.

System odprowadzania skroplin można zrealizować jako grawitacyjny lub z pompką skroplin. Podstawowe elementy systemu to:

 • tacka ociekowa
 • pompka skroplin (opcja)
 • instalacja odprowadzania skroplin
 • zawór zwrotny na instalacji

Dzięki zastosowaniu filtru powietrza w układzie klimakonwektora to instalacja ta dodatkowo może pełnić rolę oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Montaż klimatyzatora powinien zapewniać swobodny dostęp do urządzeń w celu przeprowadzenia prac serwisowych, w szczególności umożliwić wymianę bądź czyszczenie filtrów.

W trakcie eksploatacji należy zwrócić uwagę na drożność instalacji odprowadzania skroplin. Jej zapchanie może skutkować zalaniem pomieszczenia lub sufitu. Montaż klimakonwektora powinien umożliwić cykliczne testowanie drożności. Przy projektowaniu należy pamiętać, że temperatura skroplin to około 15 oC więc w szczególnych przypadkach mogą wystąpić wykroplenie wilgoci na rurkach odprowadzających. Może to skutkować śladami wilgoci na suficie. Przy układach z pompką należy pamiętać, że załączenia pompki może generować zbędny hałas a jej awaria spowodować zalanie pomieszczenia. Niewłaściwie wykonana instalacja może być przyczyną przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji. W przypadku odprowadzania grawitacyjnego należy zapewnić odpowiednie spadki. 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiować czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać utwór lub jego fragmenty bez zgody autora

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »