08
styczeń
2016

DIGITAL VIDEO MANAGER (R300) firmy HONEYWELL

Stworzony w oparciu o doświadczenie w integracji i najnowocześniejszą technologię Honeywella, Digital Video Manager (DVM) jest skalowalnym systemem zarządzania cyfrową telewizją dozorową, łączącym nowoczesność, elastyczność i efektywność ekonomiczną. Jest to odpowiedź na rosnące wymogi w zakresie nadzoru wideo i bezpieczeństwa przedsiębiorstw.

Rozwiązanie pozwala wykorzystać istniejącą sieć komputerową do zbudowania niezrównanego systemu nadzoru, który można z łatwością unowocześniać i konfigurować.

W istniejących, analogowych systemach CCTV, HDVM pozwala wykorzystać do maksimum zainwestowane już środki, oferując cyfrową jakość obrazu, łatwość zapisu i automatyzację większości zadań, oraz możliwość integracji systemu telewizji z innymi systemami teletechnicznymi przedsiębiorstwa.

Operatorzy nie będą już tracić czasu na poszukiwanie nagrania na kasecie - obrazy są automatycznie zapisywane w relacyjnej bazie danych a wyszukanie potrzebnego nagrania jest dziecinnie proste i szybkie.

Dodatkowo, DVM może współpracować z systemem nadzoru technicznego Honeywell Enterprise Buildings Integrator™, wymieniając dane, tak że alarm w którymkolwiek z systemów teletechnicznych automatycznie zainicjuje nagranie obrazu z danej kamery. Dzięki temu rejestrujemy obraz wtedy, kiedy dzieje się coś ważnego.

Digital Video Manager ma wszystkie zalety cyfrowej telewizji CCTV i dużo, dużo więcej. W ciągłym dążeniu firm do optymalnego wykorzystania zasobów, DVM stanowi wydajne i skuteczne narzędzie do poprawy wydajności i skuteczności służb bezpieczeństwa, przy zmniejszeniu nakładów na instalację i obsługę.

 

ZALETY

 

 • Rozwiązanie łączy markowe oprogramowanie z dostępnym na rynku sprzętem tworząc nowoczesną telewizję cyfrową, otwartą na zmiany i unowocześnienia. Nowatorska architektura systemu, obejmująca transfer obrazu w postaci cyfrowej (IP) pozwala lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę Ethernet.
 • W pełni zintegrowane z programem zarządzania i nadzoru Honeywell Enterprise Buildings Integrator™ (EBI)
 • Wykorzystanie wspólnego, graficznego interface użytkownika zmniejsza koszty szkolenia użytkowników.
 • Rejestracja obrazu aktywowana przez ruch w polu widzenia kamery lub przez zdarzenia alarmowe pochodzące z EBI.
 • Zaawansowane zabezpieczenia programowe, wspólne dla DVM i EBI.
 • Moduł Intergrated Video Analytics stworzony dla aktywacji nagrywania i uruchamiania alarmów oraz zdarzeń w EBI.
 • Inteligentna rejestracja, dzięki której żadne zdarzenie nie przejdzie niezauważone. Rejestrowane są także obrazy poprzedzające wystąpienie zdarzenia.
 • Rejestracja zdarzeń sprawia, że niepotrzebne staje się ciągłe nagrywanie, co zmniejsza ilość zapisów niepotrzebnych i nadmiarowych.
 • Zapisy przechowywane są w relacyjnej bazie danych, co pozwala na szybkie i niezawodne wyszukanie potrzebnego zapisu w każdej chwili.
 • Nagrania są opatrzone podpisem cyfrowym oraz tzw. logiem, czyli zapisem stanu systemu i reakcji operatora.

 

 

 

ARCHITEKTURA SYSTEMU

 

Digital Video Manager został opracowany na bazie elementów standardowych, ogólnie dostępnych; sieci, komputerów osobistych i oprogramowania operacyjnego. Dzięki temu klient ma swobodę wyboru kamer, komputerów i systemów archiwizacji oraz urządzeń sieciowych spośród wielu rozwiązań dostępnych na rynku. Klient nie musi już przepłacać za narzucone (proprietary) urządzenia. W odróżnieniu od rejestratorów cyfrowych, DVM pozwala na niezależne unowocześnianie sprzętu i oprogramowania, co znacząco obniża koszty utrzymania i zabezpiecza możliwość unowocześniania systemu.

 

Wykorzystanie urządzeń "z półki" pozwala przedsiębiorstwom nie zmieniać strategicznych dostawców sprzętu, oszczędzając pieniądze (rabaty u preferowanego dostawcy) i czas (użytkownicy i administratorzy pracują na znanych sobie urządzeniach).

 

Podstawowa konfiguracja składa się z Serwera Danych i z Serwera Kamer, które mogą działać na jednym komputerze. Dodatkowe Serwery Kamer mogą być dodawane w celu obsługi większej ilości kamer.

DVM może z powodzeniem obsłużyć istniejące instalacje CCTV, również analogowe, w których obraz jest przesyłany kablem koncentrycznym, lub cyfrowe, z transmisją obrazu po sieci TCP/IP. W obu przypadkach, DVM zapewnia programowe przełączanie kamer oraz sterowanie ruchem i parametrami (ostrość, jasność, czułość itp.), jak również rejestrację obrazu w postaci cyfrowej. W ten sposób komputer DVM wraz z siecią firmową staje się "wirtualną" krosownicą telewizyjną.

Ta nowoczesna architektura sprawia, że dodanie nowej kamery, lub przeniesienie istniejącej staje się niewiarygodnie łatwe i nie wymaga montażu dodatkowych przewodów koncentrycznych.

Do oglądania obrazów wystarczy monitor komputerowy podłączony do komputera PC z kartą sieciową i oprogramowaniem typu klient.

Możliwe jest każde połączenie z siecią, również bezprzewodowe, i co ważne nie zagraża to bezpieczeństwu danych, ponieważ DVM ma wielopoziomową strukturę dostępu.

Ponieważ wszystkie obrazy są zapisywane w postaci cyfrowej, nie potrzebne są półki pełne kaset, magnetowidów, monitorów, multiplekserów itd., nie wspominając o wydzielonym pomieszczeniu ochrony i infrastrukturze wspierającej.

Powstały na bazie m.in. doświadczeń z zastosowań przemysłowych DVM jest wyposażony w zaawansowane algorytmy obsługi awarii, daleko wyprzedzające możliwości innych systemów cyfrowej telewizji. Uszkodzony rejestrator cyfrowy musi być wymieniony na inną jednostkę, co jest kosztowne i powoduje przerwę w nadzorze nad podłączonymi doń kamerami (brak podglądu i rejestracji).

Kamery w systemie DVM są podłączone bezpośrednio do sieci, więc ewentualna wymiana Serwera wymaga odłączenia sieci i zasilania, co jest dużo prostsze niż odłączania dziesiątek przewodów koncentrycznych przy wymianie rejestratora cyfrowego.

Do zapewnienia bezpieczeństwa danych na Serwerze Danych można wykorzystać macierz dyskową typu RAID-1. Dla maksymalnej ochrony, Serwer Kamer może współpracować z macierzą typu RAID-5 lub RAID-1+0, w której nawet awaria twardego dysku nie powoduje utraty danych.

DVM może pracować w konfiguracji rozproszonych serwerów (DSA), co umożliwia dynamiczne przyporządkowanie kamer w przypadku niesprawności Serwera, bez konieczności przepinania kabli, czy zastosowanie zapasowych (redundantnych) urządzeń.

 

INTEGRACJA Z ENTERPRISE BUILDINGS INTEGRATOR™ (EBI)

 

Digital Video Manager jest w pełni zintegrowany z Enterprise Buildings Integrator (EBI), wykorzystuje ten sam interface użytkownika, podprogramy rejestracji i sygnalizacji zdarzeń i alarmów oraz współpracuje z tymi samymi sterownikami.

Dzięki temu system ochrony, systemy techniczne i system telewizji dozorowej mogą być w pełni zintegrowane, zaś uprawnieni operatorzy mogą oglądać i sterować wszystkimi systemami z jednego stanowiska.

Niektóre właściwości integracji:

 • Sterowanie, oglądanie, rejestracja obrazów, konfiguracja kamer i systemu DVM z poziomu stacji roboczej EBI.
 • Przypisanie kamer do stref budynku. Operator może wówczas korzystać z kamer tylko w strefie, za którą odpowiada.
 • Wbudowane zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, rejestracja działań operatora.
 • Wbudowana ochrona przesyłanych danych
 • Alarmy i zdarzenia wykryte przez EBI mogą automatycznie inicjować nagrywanie obrazu oraz wywołać wyświetlanie na wskazanym komputerze.
 • Dostęp z bazy alarmów EBI do nagrań alarmowych, wyświetlanie zmiennych stanu obiektu razem z nagraniem alarmowym.
 • Przeglądanie obrazu "na żywo" bez przerywania nagrywania. Możliwość komponowania własnych ekranów dzięki HMIWeb Display Builder i narzędziom ActiveX.
 • Wszystkie alarmy/zdarzenia w DVM (z uwzględnieniem detekcji ruchu) wyświetlają się w oknie podsumowania EBI Alarm and Events.

Dzięki integracji z EBI, DVM wykrywa i rejestruje dużą część zdarzeń samoczynnie, odciążając operatora od ciągłego wpatrywania się w ekrany. Operator jest powiadamiany o sytuacjach anormalnych lub niebezpiecznych, nie jest zalewany błahymi informacjami, dzięki czemu może szybko i efektywnie podjąć odpowiednie decyzje.

 

PROSTY W OBSŁUDZE


Digital Video Manager umożliwia dostęp do zaawansowanych funkcji w sposób łatwy i intuicyjnie zrozumiały, co zwiększa operatywność i szybkość reakcji personelu obsługującego. Wasz operator może przeglądać i rejestrować obrazy z kamer, jak również archiwizować i wyszukiwać nagrania archiwalne ze swojego stanowiska, bez konieczności jego opuszczania nawet na chwilę, np. celem zmiany ustawień, odszukania kasety, itp.


Operator może poruszać kamerami i oglądać obrazy, jednocześnie nadzorując przejścia, korytarze oraz temperaturę w pomieszczeniach. Łatwa nawigacja, przełączanie ekranów znacznie przyspiesza pracę operatora. Schematy synoptyczne mają postać graficzną, na każdym z nich można wyświetlić punkty pochodzące z jednego lub obu systemów; DVM i EBI.


Operator może sterować ruchem każdej kamery uchylno-obrotowej, uruchamiać nagrywanie, przeglądać żywe obrazy z kamer z cyfrową jakością i wyszukać archiwalne nagranie. Żeby maksymalnie ułatwić pracę, na ekranie wyświetlone są przyciski do nawigacji podobne do używanych w popularnych przeglądarkach internetowych oraz przyciski do sterowania kamerami na wzór przycisków na magnetowidach.


Kamery uchylno-obrotowe mogą być sterowane z klawiatury, joysticka lub myszy komputerowej.


ZAAWANSOWANE BEZPIECZEŃSTWO


Digital Video Manager posiada funkcje właściwe dla najdroższych systemów nadzoru wideo, dotychczas nieobecne w szeroko dostępnych systemach CCTV.
W DVM można określić, który operator może oglądać obrazy z danej kamery i niezależnie, który ma dostęp do nagrań. DVM wykorzystuje tutaj filozofię ochrony sprawdzoną w programie eBi. Jeżeli operator jest upoważniony do nadzoru nad wydzieloną strefą budynku, zyskuje dostęp do kamer działających w tej strefie. Każdy operator ma osobno ustalony poziom bezpieczeństwa i poziom sterowania, określające stopień dostępu do przeglądania i sterowania kamerami w DVM. Wszystkie działania podejmowane przez użytkowników DVM są odnotowywane w dzienniku zdarzeń (tzw. logu).


INTELIGENTNE NAGRYWANIE


Digital Video Manager nagrywa nie tylko to, co wydarzyło się po zgłoszeniu alarmu (post-event recording), ale również chwile poprzedzające wystąpienie alarmu (pre-event recording). Dzięki temu operator zyskuje pełnię informacji o zdarzeniu, co znacznie ułatwia zdiagnozowanie sytuacji i udokumentowanie do celów dowodowych. Ta funkcja nie wymaga prowadzenia ciągłej rejestracji, jak to miało miejsce w tradycyjnych systemach CCTV.

Digital Video Manager nagrywanie może zostać zainicjowane na cztery następujące sposoby:

 • Alarm/Zdarzenie: Integracja z EBI pozwala uruchomić nagrywanie w przypadku alarmu lub zdarzenia w którymkolwiek z systemów zarządzanych przez EBI.
 • Nagrywanie uszkodzeń: Obraz jest nagrywany, kiedy DVM wykryje potencjalne ryzyko uszkodzenia kamery (zdjęcie obudowy kamery, zmiana ostrości, zmiana kierunku obserwacji). System automatycznie może dołączyć nagranie sprzed zdarzeniem, co umożliwi dostarczenie dowodów winy.
 • Rejestracja audio/wideo połączeń interkomowych: Obraz i dźwięk z interkomu są rejestrowane w momencie zainicjowania rozmowy. Automatyczne dołączanie nagranie sprzed zdarzenia.
 • Nagrywanie urządzeń wejścia/wyjścia: Aktywacja narywania obrazu w momencie zainicjowania sygnału wejścia/wyjścia - kamery IP lub streamera.
 • Nagranie planowe: Określone nagrania można zaplanować na cały roku, osobno dla każdej kamery. Dostępne są również harmonogramy rekurencyjne, tj. codzienne, tygodniowe i miesięczne.
 • Polecenie operatora: W trakcie oglądania obrazu operator może jednym kliknięciem myszki lub klawiatury uruchomić nagranie. System automatycznie dołącza do nagrania nagranie z chwili poprzedzającej komendę. Nagrywanie ciągłe, automatyczne: Zwalnia z konieczności definiowania harmonogramów nagrań dając jednocześnie możliwość określenia prędkości nagrania w klatkach na sekundę dla odnawialnego zakresu czasu.
 • Detekcja ruchu: System uruchamia nagrywanie z obrazu z kamery, jeżeli w wydzielonym obszarze jej pola widzenia wystąpi ruch. Analogicznie, system automatycznie dołącza nagranie z chwili poprzedzające.

Dla każdej kamery można ustawić dowolna kombinację wyżej wymienionych trybów inicjowania. Uzyskane nagrania są przechowywane w relacyjnej bazie danych, dostępne w każdej chwili.

 

DOSTĘP Z POZIOMU PRZĘGLĄDARKI INTERNEOWEJ

 

Digital Video Manager może być obsługiwany z dowolnego komputera typu PC (wyposażonego w system operacyjny odpowiedniej wersji oraz w Internet Explorer) działającego jako klient DVM.
Zalety rozwiązania:

 • Każdy PC posiadający połączenie TCP/IP z serwerem DVM ma możliwość pełnego oglądu i sterowania, naturalnie pod warunkiem posiadania uprawnień. Upoważnione osoby np. z zarządu, kontroli jakości mogą podejrzeć pracę systemu bez potrzeby instalowania monitorów i okablowania.
 • Administrator systemu może konfigurować i konserwować DVM (w tym archiwizować, eksportować, kasować i odtwarzać nagrania) bez używania dedykowanej stacji EBI.

Wszyscy użytkownicy DVM mają swoje konto i hasło. Każdy użytkownik ma przyznany poziom dostępu, poziom sterowania i strefy dostępu. Dzięki temu może oglądać i sterować tylko kamery, do których jest uprawniony.


Oprogramowanie klienta DVM jest automatycznie ściągane z Serwera Danych i instalowane w czasie pierwszej sesji. Dzięki temu żadne oprogramowanie (poza Internet Explorer) nie musi być instalowane na komputerze. Potrzebną ilość licencji klienta DVM oblicza się jako liczbę "klientów" jednocześnie korzystających z DVM, a nie jako ilość komputerów, z których można się połączyć.ZAAWANOSWANA ANALIZA DETEKCJI RUCHU


W przeszłości, detekcja ruchu była szeroko wykorzystywana do rejestracji zdarzeń o szczególnym znaczeniu i pomocy przy minimalizacji nakładu pracy operatora systemu oraz redukcji zbędnych nagrań. Obecnie oczekiwania klientów względem cyfrowych systemów telewizji stały bardziej wymagające. Związku z tym, również algorytmy detekcji zostały rozwinięte o bardziej zaawansowane aplikacje.


DVM R300 oferuję jednoczesną integracje systemu detekcji ruchu oraz modułem zaawansowanej analizy wideo opartym produkcie Honeywell Inteligent Video Analytics (Inteligentna Analiza Wideo Honeywell).


W DVM R300 opcja analizy wideo zawiera moduły:

 • Prosta Detekcja Ruchu: Standardowy algorytm obliczający względną ilość pikseli, które uległy zmianie. Każda klatka jest porównywana z poprzednią, jeżeli względna liczba pikseli, które zmieniły stan przewyższa wartość graniczną, określoną podczas kalibracji, następuje sygnalizacja ruchu. Ten algorytm jest doskonały do zastosowań wewnętrznych.
 • Zaawansowana Detekcja Ruchu: Zaawansowany (Premium) algorytm ma charakter adaptacyjny, system wykrywa ruch obiektów i przyswaja ruch „normalny". Dzięki temu system nie generuje alarmów wywołanych np. wiatrem, deszczem, ruchem drzew czy zmianą oświetlenia. Ten algorytm (opcjonalny) jest doskonały do kamer zewnętrznych.
 • Inteligenta Analiza Wideo Honeywell: Dostarcza narzędzi do automatycznej detekcji, analizy i klasyfikacji zachowań ludzi i pojazdów w momencie przemieszczania się na scenie obrazu. Istotnie redukuje ilość fałszywych alarmów spowodowanych nagłymi zmianami środowiska takich jak deszcz, śnieg, cienie, odbicia, przelatujące ptaki, chwiejące drzewa.

Analiza wideo w DVM dostarcza możliwości wykluczenia stref, gdzie fałszywe alarmy (niepotrzebna dystrakcja operatora) mogą być generowane. Rejon zainteresowania może być skonfigurowany by pasować do obszaru detekcji i wykluczonego, potencjalnego źródła fałszywych alarmów. Można definiować do 10 obszarów zainteresowania, gdzie wykryta ma być aktywność np. miejsce parkingowe, linia ogrodzenia, droga wjazdowa.


Dla wielu zastosowań detekcja ruchu jest kluczowym wymogiem. Funkcja detekcji ruchu w DVM rozszerza standartową dla systemów CCTV o następujące cechy:

 • ciągłe, 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 • automatyczne wykonanie jednej z następujących czynności:
  Uruchomienie alarmu w EBI
  Uruchomienie nagrywania, które się kończy po zaprogramowanym czasie po ustaniu ruchu
  Automatyczne wyświetlenie obrazu z kamery na wskazanym monitorze "alarmowym"
 • możliwość skonfigurowania jednego lub kilku "obszarów szczególnej uwagi" w polu widzenia każdej kamery. Ruch tylko w tych obszarach spowoduje reakcję systemu.
 • Czułość detekcji można konfigurować osobno dla każdego obszaru, celem wyeliminowania fałszywych alarmów.
 • Równoczesne kalibrowanie i testowanie „obszarów szczególnej uwagi" ułatwia ustawienie właściwej czułości detekcji ruchu.
 • System obsługuje detekcję ruchu wbudowaną w niektóre kamery i wideo streamery.

 

Inteligenta Analiza Wideo Honeywell


Inteligenta Analiza Wideo Honeywell zawiera indywidualne oprogramowanie skrojone by zaspokoić wymagania różnych aplikacji i redukcji kosztów. Dostępne są następujące rozwiązania:

 • Active Alert® Base: Identyfikuje i klasyfikuje najpowszechniejsze zdarzenia definiowalne i zachowania. Zapewnia prostą ochronę obwodową.
 • Active Alert® Standard: Zawiera wszystkie funkcje Active Alert® Base i dodatkowo jest wyposażony w możliwość śledzenia do 20 obiektów w scenerii i automatycznego alarmowania do 35 różnych zdarzeń (incydentów i zachowań).
 • Active Alert® Premium: Zawiera wszystkie funkcje Active Alert® Standard oraz dodatkowo funkcje analizy lokalizacji o wysokim ryzyku niepożądanych zdarzeń, takich jak porzucenie obiektu, usunięcie obiektu i potencjalna kradzież.
 • Licznik ludzi: Potężne narzędzie do pomiaru przepływu ruchu z raportowaniem w czasie rzeczywistym lub okresowym.
 • Smart Impressions®: Inteligentna optymalizacja pracy oparta na analizie zachowań klientów i pojazdów oraz zależności ruchu pieszych.

 

Diagnostyka kamer


W momencie, kiedy systemy bezpieczeństwa się rozrastają, trudne do zrozumienia staje się to, kiedy kamera działa poprawnie.


Dla dużych lub ważnych obiektów posiadających system DVM istotne jest określenie i utrzymanie parametrów ustawień początkowych wszystkich kamer tj. ostrość obrazu, kierunek i kąt patrzenia kamery, stan obudowy. Zmiany w polu widzenia kamery mogą powstać jako rezultat oddziaływania warunków naturalnych jak np. pokrywanie się kurzem. Zmiany tę mogą być również konsekwencją celowej ingerencji czynnika ludzkiego np. by zapobiec rejestracji zdarzenia o charakterze kryminalnym.

DVM R300 pozwala wykryć czy kamera została uszkodzona na podstawie następujących parametrów:

 • Zmiana pola widzenia: Algorytm kontroluje zapamiętaną na początku konfiguracji systemu scenę i porównuje ją z obecną. W przypadku wykrycia odchyłek w polu widzenia algorytm generuje alarm i uaktywnia nagrywanie z buforowaniem.
 • Rozmycie pola widzenia: Algorytm analizuje obserwowaną scenę pod kątem ostrości obrazu. Porównuje bieżącą scenę i jej ostrość obrazu z poprzednimi zarejestrowanymi wcześniej. W przypadku wykrycia istotnych zmian uniemożliwiających weryfikację osób lub pojazdów system generuje alarm
 • Oślepienie kamery: Algorytm analizuje i wykrywa wszystkie zdarzenia polegające na oślepianiu kamery przez jasne źródła światła lub zakrywaniu obiektywu.


System diagnozowania kamer może być wykorzystany przy dowolnych kamer zarówno IP jak i klasycznych. Wszystkie parametry przedstawione powyżej mogą być włączone lub wyłączone oraz istnieje możliwość optymalizacji konkretnych parametrów detekcji.

Dodatkowo opisane algorytmy umożliwiają zapewnienie lepszej integralności systemu oraz weryfikacji stanu technicznego, co ma wpływ na podniesienie bezpieczeństwa oraz optymalizacji kosztów utrzymania.


SKUTECZNA REJESTRACJA, PRZETWARZANIE I ODSZUKIWANIE FILMÓW


Dzięki inteligentnemu nagrywaniu, Digital Video Manager zapisuje tylko sceny, które powinny być zarejestrowane. To redukuje ilość nagrań archiwalnych, likwiduje nagrania niepotrzebne.


Użytkownik może określić, z jaką gęstością (liczbą klatek na sekundę) ma się zapisać obraz z danej kamery, dla każdego typu nagrania. Przykładowo, kamera może wyświetlać obraz z gęstością 25 kl/s, nagrywać na komendę operatora 10 kl/s, a w przypadku wykrycia ruchu - 15 kl/s. Nagrywanie przy użyciu kompresji MPEG-4 może być wykonane dla pełnej gęstości obrazu lub klatek różnicowych (co 1, co 2 lub co 3 klatkę).


Ponadto, osobno można określić gęstość zapisów dla każdego nagrania planowego czy alarmowego. Regulowana jest również długość nagrania przed i po zdarzeniu. W przeglądaniu nagrań pomaga lista nagrań, zawierająca wszystkie nagrania z danej kamery danego dnia i podgląd zawartości nagrania.
Nagrania mogą zostać wyeksportowane w całości lub części jako pliki Microsoft Windows Media, z kompresją MPEG 4.0. Pliki te mogą być oglądane przy użyciu typowego odtwarzacza Microsoft Windows Media Player, zapisane na CD/DVD, wysłane pocztą, lub przekazane jako dokumentacja zdarzenia np. Policji.


SYBKIE WYSZUKIWANIE


Dzięki Digital Video Manager, użytkownik zyskuje wygodny dostęp do ważnych zapisów wideo, i to w dowolnym momencie.


DVM jest wyposażony w wyszukiwarkę, która uwalnia operatora od kłopotliwego przewijania taśm w celu odszukania konkretnego nagrania. Operator może teraz odnaleźć nagranie podając jedno lub kilka z następujących kryteriów: data i czas nagrania, kamera, typ nagrania, nazwa punktu EBI, który wywołał nagranie, typ alarmu/zdarzenia lub opis tekstowy, wprowadzany przez operatora.


Odszukane nagranie może być natychmiast wyświetlone. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu relacyjnej bazy danych, Microsoft SQL Serwer.
Przeszukiwanie może objąć zapisy archiwalne, które mogą się znajdować na nośnikach zewnętrznych.

Wówczas system informuje operatora, który nośnik (np. płyta DVD, pamięć taśmowa) należy wczytać.

 


ZAPIS PLIKÓW WIDEO


Digital Video Manager współpracuje z każdym urządzeniem pamięci masowej kompatybilnym z Windows 2003/XP, co daje dużą swobodę wyboru sposobu przechowywania plików z nagraniami.


W DVM są dwa typy zapisu: bieżący (online), używany przy zapisie filmów gotowych do przeglądania w każdej chwili, i archiwalny (offline), do zapisu filmów, które nie są przeglądane na bieżąco, ale powinny być dostępne przez określony czas.


Najczęściej do zapisu bieżącego używany jest twardy dysk i DVM działa ze wszystkimi dyskami dostępnymi w środowisku Windows 2003/XP. W niewielkich systemach używa się wewnętrznych dysków, zaś w dużych systemach, z dużą ilością zapisów bieżących stosuje się macierze dyskowe, w tym macierze typu RAID z redundantnymi dyskami dla zapewnienia maksymalnej ochrony danych przed utratą.


W systemach składających się z wielu Serwerów Kamer, pamięć masową można rozdzielić na poszczególne serwery, co zmniejsza jej koszt.


Do zapisu archiwalnego można zastosować zewnętrzne pamięci masowe, np. zapis na płytach DVD, szybkie pamięci taśmowe. Bardzo wygodną, szybką i coraz tańszą opcją stają się wymienne dyski twarde.


Pomimo tego, że sam zapis znajduje się poza systemem, dokładna informacja o tym, gdzie jest zapisany pozostaje w DVM i jest dostępna w dowolnej chwili. Dla odróżnienia, sygnatury zapisów archiwalnych wyświetlane są w innym kolorze.


Z racji cyfrowego postaci zapisy są odporne na starzenie i utratę jakości właściwą dla kaset magnetowidowym. Ponadto, środki do zapisu cyfrowego zajmują dużo mniej przestrzeni, oszczędza się więc miejsce potrzebne dawniej dla szaf, racków itd.


INTEGRACJA ANALOGOWEJ TELEWIZJI

Digital Video Manager może być łączony z istniejącą instalacją telewizji przemysłowej. W tym wypadku jego rola to zarządzanie obrazami przekształconymi na postać cyfrową oraz obsługa z wielu stanowisk komputerowych. Istniejący system analogowy pracuje równolegle, a dzięki dVm zyskuje zapis cyfrowy, detekcję ruchu, wielostanowiskowość i wygodę archiwizacji w postaci cyfrowej.


ZAPISY Z PODPISEM ELEKTRONICZNYM I REJESTR STANU (AUDIT LOG)


Ze względu na swoją wysoką jakość, obraz nagrany w technice cyfrowej stanowi ułatwienie w postępowaniu dochodzeniowym, np. przy ustalaniu tożsamości sprawców włamania, kradzieży itd. Równocześnie wadą takiego zapisu jest możliwość ingerencji w treść obrazu, bez pozostawienia śladu. W Digital Video Manager wyeliminowano tą wadę w następujący sposób; każde nagranie (lub jego fragment) może być wyeksportowane jako plik typu Windows Media (MPEG4). Każdy plik jest wyposażany w Podpis Elektroniczny, pozwalający na autentyfikację źródła i spójności nagrania. Jest to rozwiązanie pewniejsze niż stosowany w innych systemach tzw. znak wodny, który zakłóca jakość obrazu, i narusza integralność nagrania, co zmniejsza jego wagę jako dowodu. Podpis Elektroniczny nie narusza treści zapisu, który jest lepszym materiałem dowodowym

DVM również pozwala dołączyć do zapisu obrazu rejestr stanu, zawierający informacje nt. stanu ważnych zmiennych systemowych, czynności operatora. Dzięki temu otrzymujemy wyciąg informacji; zmian w konfiguracji DVM, datę i tożsamość obsługującego kamerę w trakcie nagrania (dotyczy zarówno przeglądania jak i sterowania kamerą i inicjowania nagrania) Rejestr zawiera również zapis stanu systemu w trakcie nagrania.


Tak jak wyeksportowane nagranie, rejestr stanu jest podpisany elektronicznie i może być wygenerowany jednocześnie z nagraniem.


Dzięki Podpisowi Elektronicznemu i innym zabezpieczeniom, umożliwia się odbiorcy szybkie sprawdzenie w sposób wiarygodny, że wyeksportowany zapis nie był zmieniany.

 

INNE WŁAŚCIWOŚCI

 

 • Stop-klatka, czyli możliwość zapisu klatki z obrazu w postaci pliku graficznego, poprzez kliknięcie jednego przycisku w trakcie nagrywania lub przeglądania. Takie "cyfrowe zdjęcie" można natychmiast wydrukować lub wysłać pocztą jako plik bmp.
 • Quad View, czyli dzielnik obrazu, wyświetlający na jednym ekranie obrazy z 4 różnych kamer jednocześnie. Każdy użytkownik może tworzyć dowolną ilość dzielników, w których poszczególne sektory mogą być sekwencyjnie zmieniane, pokazując kolejno obrazy z różnych kamer.
 • Sekwencje, wyświetlające w ustalonej kolejności i czasie obrazy z różnych kamer oraz obrazy z różnych pozycji kamer ruchomych.
 • Wskazanie monitora alarmowego. Dla każdego zdarzenia alarmowego z EBI lub DVM lub w razie wykrycia ruchu na każdej z kamer można określić ekran, na którym obraz z kamery się wyświetli w trybie alarmowym, tj. zasłaniając inne aplikacje. Może to być dowolny komputer podłączony do sieci, nie tylko stacja operatorska!
 • Wskazanie monitorów nadzoru. Można tak skonfigurować system, że każdy operator może przeglądać obrazy tylko na wskazanych monitorach.


DANE TECHNICZNE

System
• Klient/serwer
• Redundancja Serwerów Danych (opcja)
• Serwery Kamer
• Dostęp przez stacje EBI lub klient Internet Explorer
• Microsoft Windows 2003 Serwer i Windows XP Professional
• Całkowicie 32-bitowa aplikacja
• Skalowalność od jednego do wielu rozproszonych serwerów kamer
• System bazodanowy Microsoft SQL 2005 Serwer

Architektura
• Jeden serwer (Serwer Danych i Kamer na jednym komputerze)
• Rozproszone Serwery Kamer
• Rozproszone Serwery Analizy
• Redundancja Serwera Danych

Bezpieczeństwo operatora (stacja EBI)
• Konfigurowany dostęp do systemu
• Konfigurowany dostęp do sterowań kamerami
• Dostęp do strefy budynku
• Śledzenie działań operatora w logu

Bezpieczeństwo operatora (klient IE)
• Sześć poziomów dostępu
o Poziom 1, Poziom 2, Operator, Projektant, Nadzorca, Manager
• 255 poziomów dostępu do funkcji operatorskich
• Podział obiektu na strefy
• Śledzenie działań operatora w logu

Sieć
• Standardowy TCP/IP przez Ethernet, w tym bezprzewodowo
• Ilość licencji klienta Internet Explorer to ilość jednocześnie zalogowanych klientów
• Kamery podłącza się do Ethernetu przez wideo streamery (zewnętrzne lub wbudowane w kamerę)
• Zdalny dostęp przez WAN (Wide Area Network)

Otwartość
• Wykorzystanie ActiveX
• Ekrany HTML
• Duża swoboda wyboru kamer i wideo streamerów
• Sterowanie kamerami ruchomymi obsługującymi protokół "Pelco P"
• Sterowanie kamerami ruchomymi obsługującymi protokół "Sensormatic"
• Sterowanie kamerami ruchomymi obsługującymi protokół "VCL"
• Obsługa wszystkich kamer ruchomych sterowanych przez wideo streamery współpracującymi z DVM

Podgląd na żywo
• Panel nawigacji (drzewo kamer) do wyboru kamery
• Oznaczenia stanu kamery
o Aktywna, Nieaktywna, Nagrywa, Wykryła ruch
• Sterowanie kamerą
o Przycisk Start Nagrania
o Przycisk Stop nagranie
o Przycisk Stop-klatka
o Pozycja kamery (lista rozwijana)
o Dodaj/Usuń pozycję kamery
o Zbliżenie/oddalenie
o Zmiana przesłony
o Zmiana ostrości
o Ruch w pionie
o Ruch w poziomie
o Włącz, wyłącz kamerę
o Sterowanie kamery myszką
o Sterowanie kamery joystickiem
• Wskaźniki
o Bieżąca godzina i data
o Czas do zakończenia nagrania
o Pozostały czas rezerwacji kamery ruchomej
o Nazwa operatora aktualnie sterującego kamerą Nagranie w toku
o Tryb detekcji ruchu włączony
o Wykryto ruch

Przełącznik sekwencyjny
• Przełączanie kamer na jednym ekranie
• Przełączanie pozycji kamer ruchomych
• Każda sekwencja może być zapisana z unikalnym numerem i nazwą
• 1000 różnych sekwencji
• Konfigurowalny czas cyklu (sekwencji)
• Bez ograniczenia liczby kamer wyświetlanych w jednej sekwencji

Dwukierunkowa Ścieszka Audio/Interkom
• Wsparcia dla wszystkich urządzeń Axis obsługujących dwukierunkową transmisję audio full-duplex (w jednoczesnym czasie)
• Załączanie z terenu (poprzez kamerę IP lub wejścia streamera) lub po przez operatora
• Automatyczna rejestracja podczas inicjalizacji rozmowy. Inicjowanie połączenia rozmówcy interkomu może być nagrywane automatycznie lub ręcznie. Dla obiektów o charakterze mieszkalnym opcja ta może być wyłączona.
• Na Przy inicjalizacji rozmowy na ekranie panelu DVM wyskakuje okienko obrazu z kamery.
• Operator może przeglądać listę wykonanych połączeń interkomowych i odtwarzać zarchiwizowany obraz oraz dźwięk

Przeglądanie z poziomu EBI
• Przeglądanie na bieżąco
o Obraz wbudowany w schemat synoptyczny o Obraz "wyskakuje" w osobnym oknie o Przyciski sterowania ruchem kamery o Przyciski nagrania i stop-klatki
• Przeglądanie nagrań
o Wbudowane w schemat
o Wyskakuje w osobnym oknie
o Przyciski odtwarzanie, pauza, przewijanie wolne i szybkie, poklatkowo i płynnie
o Przycisk stop-klatki (np. do wydruku zdjęcia)
• Wyświetlanie skryptów dla kontroli wideo o Przełączanie pomiędzy kamerami
o Przełączanie pomiędzy nagraniami
o Włączenie/wyłączenie panelu sterowanie kamerami ruchomymi
o Kontrola podglądu nagrania

Eksport filmów
• Eksport całego nagrania lub części
• Plik Microsoft Windows Media (WMV) z kompresją MPEG 4.0
• Odtwarzanie wideo w panelu DVM pozwala wybrać następujące opcję
o Start, stop, pauza, przyspieszanie, przewijanie, przyspieszanie o krok, przewijanie o krok, odtwarzanie zaznaczonej ścieszki
o Bezpośrednie wybieranie start i stop dla konkretnej ścieszki
• Eksport nie narusza nagrania źródłowego
• Razem z nagraniem eksport rejestru stanu
• Oba eksportowane pliki są opatrzone podpisem elektronicznym

Archiwum
• Nagrania są przenoszone do katalogu nagrań
archiwalnych
• Informacja o nagraniu archiwalnym pozostaje
w bazie danych DVM do ewentualnego odszukania
• Wyszukane nagranie może być odzyskane z archiwum i przeglądane

Podpis elektroniczny na plikach eksportowanych
• Honeywell udostępnia Cyfrowy Certyfikat
• Można wykorzystać Cyfrowy Certyfikat Klienta

Dokumentacja
• Podręcznik Użytkownika w wersji drukowanej i elektronicznej
o Opis ogólny i rozplanowanie
o Instalacji i aktualizacja
o Przewodnik dla operatora
• Podręcznik Użytkownika w wersji elektronicznej o Konfiguracja i administracja
o Usuwanie usterek o Konfiguracja urządzeń
o Opracowanie opisu aplikacji Honeywell Lokalizacja
• Przygotowany do tłumaczenia na każdy język
• Wszystkie komunikaty dostępne w tekstowej bazie danych
• Stacje mogą wyświetlać opisy w innym języku niż system
Klawiatura CCTV
• Rozwiązanie Honeywell Video Solutions UltraKey Professional dla klawiatur CCTV
• Połączenie Ethernet
• Panel nadzoru wideo w interfejsie operatora
• Bezpieczeństwo dostępu operatora zapewnione po przez PIN kod

Streamery I kamery IP
• Axis 206 (kamera sieciowa)
• Axis 207/207W (kamera sieciowa)
• Axis 207M (kamera megapixelowa sieciowa)
• Axis 209FD/209FD-R (kamera sieciowa)
• Axis 210/210A (kamera sieciowa)
• Axis 211/211A/211W (kamera sieciowa)
• Axis 211M (kamera megapixelowa sieciowa)
• Axis 212 (kamera sieciowa)
• Axis 213 (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 214 (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 215 (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 216 (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 216M (kamera megapixelowa sieciowa)
• Axis 221 (dzień/noc kamera sieciowa)
• Axis 223M (kamera megapixelowa sieciowa)
• Axis 231D/232D (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 233D (kamera sieciowa PTZ)
• Axis 240Q (streamer 4 portowy))
• Axis 241 S/SA (streamera 1 portowy)
• Axis 241Q/QA (streamera 4 portowy)
• Axis 243SA (streamera 1 portowy)
• Axis 243Q (streamera 4 portowy)
• Axis 247S (streamera 1 portowy)
• Honeywell Video System KD6i (szybkoobrotwa kamera dome)
• Honeywell Network Video Encoder HNVE130A (streamer 1 portowy)
• Sony SNC-CS50 (kamera sieciowa)
• Sony SNC-RZ50 (kamera sieciowa PTZ)
• Sony SNC-RX550 (kamera sieciowa PTZ)
Interface operatora
• Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business or 2003 Serwer
• Internet Explorer - wersja 6 SP1 lub nowsza
• Zestaw gotowych konfiguracji kamer i ekranów
• Możliwość personalizacji ekranów przy użyciu ActiveX i HTML i skryptów Visual Basic
• Regulowana rozdzielczość ekranu
• Intuicyjne przyciski do najczęście00:53:23j używanych czynności (nagrywanie, sterowanie kamerą, stop-klatka itp.)

Przeglądanie obrazów
• Pięć formatów kompresji wideo (zależy od używanego streamera)
o Morion JPEG (MJPEG)
o MPEG-1
o MPEG-2
o MPEG-4 o DivX
• Siedemnaście typów rozdzielczości (rozdzielczość obrazu zależy od używanego wideo streamera)
o 160x120
o QCIF (PAL 192x144, NTSC 176x112) o 240x180
o 320x240
o CIF (PAL 384x288, NTSC 352x240)
o 480x360
o 640x360
o 2CIF/4CIF Expanded (PAL 765x288, NTSC (704x240)
o 4CIF (PAL 720x576, NTSC 720x240)
o Half-D1 (PAL 720x288, NTSC 720x240)
o D1 (PAL 720x576, NTSC 720x480)
o 1024x768
o 1280x720
o 1280x960
o 1280x1024
o 1080x1200
• Pięć poziomów kompresji (zależy od używanego streamera)

Dzielnik obrazu
• Dowolnie konfigurowywalny layout obsługujący jednocześnie do 16 kamer
• Wsparcie dla obrazu w normalnej szerokości 4:3 i panoramicznej 16:9
• Każdy widok może być zapisany z unikalnym numerem i nazwą
• 1000 różnych dzielników
• Konfigurowalny czas cyklu (sekwencji)
• Bez ograniczenia liczby kamer wyświetlanych w jednym kwadrancie

Urządzenia Wejścia/Wyjścia
• Wsparcia dla urządzeń Axis i rejestratorów Honeywell HNVE130A
• Status potwierdzenia pracy urządzeń wejścia/wyjścia
• Wymagany dla interkomów z dwukierunkową ścieżką dźwięku
• Załączenie nagrywania w momencie pojawienia się sygnału wejścia lub wystawienia sygnału wyjścia.
• Sygnał wyjścia może być wystawiony przez system analizy alarmów wideo
• Wejście/Wyjście może być skojarzone z wieloma kamerami i inicjować nagrywanie wielu kamer

Dedykowane monitory
• Do nadzoru
o Obsługiwane przez operatorów
o Szybka zmiana poprzez komendę z klawiatury
o Widok z jednej, czterech lub sekwencji kamer
• Alarmowe
o Automatycznie sterowane alarmami z EBI lub detekcją ruchu kamery
o Widok z jednej kamery
• Zintegrowany Nadzór i monitoring Alarmów
o Podczas wystąpienia alarmu automatycznie na ekranie panelu DVM pojawia się obraz z zaalarmowanej strefy
o W momencie zneutralizowania alarmu, automatyczny powrót do poprzedniego stanu

Nagrywanie
• Na komendę operatora
o o zaprogramowanym czasie trwania o do chwili zatrzymania przez operatora o dostępne nagranie sprzed aktywacji
• Na skutek alarmu/zdarzenia w EBI
o dostępne nagranie sprzed aktywacji
• Aktywacja kamery IP lub wejść/wyjść streamera
o Możliwość konfiguracji wejść/wyjść przez DVM
o Możliwość pre-recordingu
o Inicjalizacja nagrywania obrazu z wielu kamer poprzez te same sygnały wejścia lub wyjścia
• Planowe
o Harmonogram dzienny, miesięczny, tygodniowy i roczny
• Na skutek wykrycia ruchu
o dostępne nagranie sprzed aktywacji
• Informacje zapisywane z nagraniem
o Data i czas rozpoczęcia nagrywania
o Czas trwania
o ID operatora lub stacji
o Gęstość zapisu (klatki/sekundę)
o Rozdzielczość
o Kompresja
o Nazwa punktu EBI (aktywacja przez alarm/zdarzenie)
o Tekstowe notatki operatora
• Przeglądanie nagrań
o Lista wszystkich nagrań z kamery dla danego dnia
o Odtwarzanie w okienku
o Przyciski ekranowe na podobieństwo do magnetowidu, dodatkowo suwak do wyboru
klatki
o Przycisk stop-klatki
o Przewijanie w przód i tył z dowolną prędkością
o Możliwość odtworzenia nagrań wywołanych alarmem/zdarzeniem z EBI bezpośrednio z listy zdarzeń w EBI
• Automatyczne kasowanie zapisu po określonym (przez operatora z odpowiednio wysokimi uprawnieniami) czasie

Rejestr stanu
• Rejestracja wszystkich zdarzeń i działań operatorów, w tym:
o Start/stop przeglądania obrazu z kamery, dzielnika, sekwencji
o Aktywacja/dezaktywacja kamery (kto, kiedy)
o Dodanie/usunięcie/modyfikacja ustawień kamery, dzielnika, sekwencji
o Zmiana pozycji i parametrów kamery ruchomej
o Dodanie/usunięcie/modyfikacja harmonogramu
o Start/stop nagrania obrazu, wykonanie stop-klatki
o Eksportowanie nagrania, rejestru stanu
o Zmiany parametrów detekcji ruchu
o Alarmy systemowe

Wyszukiwanie
• Proste
o Szukanie nagrań ze wszystkich kamer z:
o Bieżącego dnia, poprzedniego dnia, z ostatniego tygodnia, z ostatniego miesiąca, z danego dnia, z przedziału między dwoma datami
• Złożone
o Zapytanie zawierające kryteria:
o Kamery
o Typ nagrania
o ID operatora lub stacji
o Nazwa, wartość, lub opis punktu EBI
o Priorytet alarmu EBI
o Obszar EBI
o Opis tekstowy nagrania
• Wyszukiwanie można ograniczyć do samego archiwum lub samych zapisów bieżących


Urządzenia wykorzystane (wycofane z produkcji)
• Axis 205 (kamera sieciowa)
• Axis 206W (kamera sieciowa)
• Axis 206M (kamera megapixelowa sieciowa)
• Axis 2100 (kamera sieciowa)
• Axis2110 (kamera sieciowa)
• Axis 2120 (kamera sieciowa)
• Axis 2130 (kamera sieciowa)
• Axis 2400 i 2400+ (4 porty wideo)
• Axis 2401 I 2400+ (1 port wideo)
• Axis 2411 (streamera 1 portowy)
• Axis 2420 (kamera stała + wewnętrzny streamer)
• MegaChips OpennetView
• MegaChips MD-100 (4 portowy)
• Sunjin CamStation CS100 (MPEG-1)

Kamery stałe
• Wszystkie typy

Kamery uchylno obrotowe
• VCL (Video Controls Limited) Orbiter
• Ademco RapidDome
• Honeywell KD6i cyfrowa kamera dome
• Honeywell KD6 ????
• Pelco "P"
• Sensormatic
• Wszystkie (protokoły) obsługiwane przez AXIS streamer (2400, 2401)
o AXIS EVI-D30/D31
o Canon VC-C3, VC-C4, VC-C4R
o Daiwa DMP 15-h1
o Ernitec ICU-PTZ-S
o Lilin PIH717
o Molynx D05RX/L
o Panasonic WV-CS850(A)/854(A)
o Pelco DD5-C, Esprit
o Bosch/Philips Autodome G3A
o Sensormatic SpeedDome Ultra III
o Sony EVI-D30/D31, EVI-G20/G21, EVI-
D100/100P
o Ultrak UltraDome KD6
o Video Control Ltd. MicroSphere
o Videotronic HDI-5DE
o Basic Telepresence Trippy
o Kalatel KTD-312 o Pelco LRD41C21_22
o Surveyor Corp. TransitRCM
o Videmech 555RX o Videmech 682 Digital
o Videor Technical VPT42RS


WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu dokładnej specyfikacji wmagań technicznych należy skontaktować się z inżynierem odpowiedzialnym za systemy DVM.

Serwer Danych
• Procesor: Pentium IV 2.6GHz lub Xeon 3.2GHz (dla zaawansowanych obliczeń lub redundancji rekomendowane są 2x Dual-Core Intel® Xeon 5130 2.0GHz lub odpowiednik AMD)
• Pamięć operacyjna: 1GB lub 2GB dla redundancji
• Klawiatura: 12 klawiszy funkcyjnych
• Monitor: Super VGA monitor z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli (bez przeplotu), częstotliwość odświeżania 70 Hz
• Karta grafiki: Super VGA jak wyżej, 65K barw (lub true color), z pamięcią 32MB
. Napęd DVD (SCSI lub IDE)
• Komunikacja: 8-liniowe łącze szeregowe
• Karta sieciowa: Karta Ethernet z protokołem TCP/IP
• Mysz
• Pamięć masowa: 40 GB (NTFS) na system operacyjny i aplikację DVM. Osobna partycja 40GB na SQL Serwer
• Napęd dyskietek: 1.44 MB
• System operacyjny: Microsoft Windows 20003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2

Stacja EBI
• Patrz Specyfikacja Enterprise Building Integrator™

Sieć
• 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet LAN z okablowaniem:
o Skrętka nieekranowan (UTP)
o Światłowód
• 802.11a, 802.11b, 802.11g Ethernet bezprzewodowy
Serwer kamer
• Podobnie jak Serwer Danych
• Przy zaawansowanej detekcji ruchu (algorytm Premium) zalecany w wersji dwuprocesorowej (2 x Dual-Core Intel® Xeon 5140 3.0GHz lub odpowiednik
AMD)
• Dodatkowa pamięć RAM: do zarządzania pre-recordingu w serwerach kamer
• Dodatkowe dyski: do nagrań bieżących
• Urządzenia archiwizujące: do nagrań archiwalnych


Klient Internet Explorer
• Procesor: Pentium IV, 2.6GHz
• Pamięć RAM: 1GB
• Klawiatura: 12 klawiszy funkcyjnych
• Monitor: Super VGA monitor z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli (bez przeplotu), częstotliwość odświeżania 70 Hz
• Karta grafiki: Super VGA jak wyżej, 65K barw (lub true color), z pamięcią 32MB
• Napęd DVD (SCSI lub IDE)
• Komunikacja: 8-liniowe łącze szeregowe
• Karta sieciowa: Karta Ethernet z protokołem TCP/IP
• Mysz lub Joystick
• Pamięć masowa: 40 GB (NTFS) na system operacyjny
• Napęd dyskietek: 1.44 MB
• System operacyjny: Microsoft Windows 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 lub Microsoft Windows Vista

 

Opracowano na podstawie materiałów firmy:


Honeywell Sp. z o.o.,
Domaniewska 39b,
02-672 Warszawa,
Polska

Tel: +48 (22) 6060 900
Faks: +48 (22) 6060 901
http://www.honeywell.com.pl/

Autor: Kazimierz Palutkiewicz Kategoria: Honeywell

Informacja o autorze

Kazimierz Palutkiewicz

Kazimierz Palutkiewicz

Właściciel firmy Odbiory.pl

kazimierz.palutkiewicz@odbiory.pl

kom. +48 502 089 166

Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

         

 

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

Odbiory.pl

Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »