23
grudzień
2015

Analizator firmy Fluke 435 seria II w Odbiory.pl

Firma Odbiory.pl na swoim wyposażeniu posiada analizator jakości zasilania i energii Fluke 435 Series II.

Analizator sieci Fluke 435 Series II Analizator sieci Fluke 435 Series II Analizator sieci Fluke 435 Series II

Fluke 435 seria II jest w pełni zgodny z normą IEC 61000-4-30 Edytion 2 Klasa A. Zaawansowane funkcje badania jakości zasilania i energii elektrycznej pozwalają rozwiązać prawie wszystkie problemy dotyczące zasilania obiektów. Dzięki szczegółowym informacją dostarczanym przez miernik  można dokonać analizy najbardziej skomplikowanych problemów. Analizator FLUKE 435 SERIES II fabrycznie jest wyposażony w cztery elastyczne sondy prądowe typu i430flex-TF (istnieje również możliwość podłączenia cęgów pomiarowych innych typów). Przyrząd dokonuje pomiarów we wszystkich trzech faz i przewodzie neutralnym w jednym czasie z bieżącym podglądem przebiegów oraz wartości. Dzięki oprogramowaniu można wyświetlać i rejestrować przebiegi, pomiary napięć, prądów, mocy czynnej, biernej, asymetrii, składowych harmonicznych i wielu innych parametrów. Niezwykle użyteczną funkcją jest kalkulator strat energii, dzięki któremu mamy informację o realnych kosztów strat energii.

 • fayor
 • faza L1
 • faza L2
 • fazy L1L2L3
 • fazy na U L123
 • moce
 • napiecie
 • prady
 • straty
 • thd prad

  Wszystkie pomiary mogą być automatycznie rejestrowane na karcie pamięci SD o pojemności do 32 GB, tak więc przyrząd doskonale spisuje się jako rejestrator. Załączone oprogramowanie PowerLog pozwala na zgranie danych z miernika na komputer i przeprowadzenie szczegółowej analizy zdarzeń, obserwacje zarejestrowanych przebiegów, wygenerowanie raportów. Przyrząd zapewnia najwyższą klasę bezpieczeństwa: CAT IV 600V, CAT III 1000V na wejściowym przyłączu zasilania.

  W firmie Odbiory.pl analizator wykorzystywany był między innymi do pomiarów i badań na:

  • Stadionie Narodowym podczas przygotowań i w czasie EURO 2012
  • Przy analizie zużycia mocy biernej pojemnościowej na stacjach 15kV 
  • Podczas prób i badań instalacji automatyki na obiekcie Miasteczko ORANGE
  • Podczas przeglądów pięcioletnich budynków w zakresie instalacji elektrycznych
  • Przy wykonywaniu specjalistycznych ekspertyz


  Dokładniejsze informacje techniczne na temat przyrządu Fluke 435 seria II znajdziemy na polskiej stronie firmy FLUKE.

  Udostępniamy do pobrania:

  Karta katalogowa przyrządu

  Broszura dotycząca przyrządów serii 430 II


   Podsumowując analizator sieci Fluke 435 Series II znajduje zastosowanie

  • Rejestracji danych przebiegu zasilania – szybkie przechwytywanie wartości RMS w celu wyświetlenia każdego przebiegu fali, dzięki czemu można określić wzajemną interakcję napięcia, prądu i częstotliwości.
  • Sprawności przetwornicy
  • Wartości energii – obliczanie kosztów fiskalnych strat energii na skutek słabej jakości energii
  • Oceny poboru mocy – określenie ilościowe poprawy w zużyciu energii przed i po instalacji w celu uzasadnienia urządzeń oszczędzających energię.
  • Diagnostyki w miejscu awarii — szybka diagnostyka problemów na ekranie w celu przywrócenia działania.
  • Profilaktyki serwisowej — wykrywanie i zapobieganie problemom dot. jakości energii, zanim spowodują przestój.
  • Analizy długoterminowej – odkrycie trudnych do znalezienia lub przerywanych problemów.
  • Badaniu obciążenia — weryfikacja przepustowości sieci elektrycznej przed dodaniem kolejnych obciążeń

  Właściwości

  • Sprawność przetwornicy: Jednoczesny pomiar mocy wyjściowej prądu zmiennego AC i mocy wejściowej prądu stałego DC systemów elektroenergetycznych przy użyciu opcjonalnych cęgów prądowych DC.
  • Rejestracja danych przebiegu zasilania: Natychmiastowe przechwytywanie danych RMS, wyświetlanie połowy cyklu i przebiegów wymaganych do scharakteryzowania dynamiki elektrycznych systemów (rozruch generatorów, przełączanie jednostek UPS itp.).
  • Kalkulator strat energii: Klasyczne pomiary mocy aktywnej i reaktywnej, asymetrii i mocy harmonicznej są sprowadzane do liczb w celu określenia kosztów fiskalnych utraty energii.
  • Wykrywanie i usuwanie usterek w czasie rzeczywistym: Analiza trendów za pomocą kursorów i narzędzi zoom.
  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V CAT IV/1000 V CAT III na wejściowym przyłączu zasilania.
  • Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: Dzięki dołączonym czterem elastycznym sondom prądowym o zwiększonej wąskiej i elastycznej konstrukcji, dopasowanej do wąskich miejsc.
  • Automatyczne wyświetlanie trendów: Każdy pomiar jest zawsze automatycznie rejestrowany, bez żadnych ustawień.
  • Monitor systemu: Dziesięć parametrów jakości energii elektrycznej na jednym ekranie, zgodnie z normą jakości zasilania EN50160.
  • Funkcja rejestrowania: Konfiguracja dla wszystkich warunków testów z pamięcią do 600 parametrów w zdefiniowanych przez użytkownika odstępach czasu.
  • Wyświetlanie wykresów i generowanie raportów: Dzięki dołączonemu oprogramowaniu analizującemu.
  • Czas pracy baterii: Siedem godzin czasu pracy litowo-jonowych akumulatorów na jednym ładowaniu.

  Parametry techniczne analizator sieci Fluke 435 Series II

    Model Zakres pomiaru Rozdzielczość Dokładność
  Napięcie
  Vrms (AC+DC) 435-II od 1 V do 1000 V, między fazą i zerem 0,01 V ± 0.1% napięcia znamionowego****
  Vpk   1 Vpk do 1400 Vpk 1 V ±5% napięcia znamionowego
  Współczynnik szczytu napięcia (CF)   1,0 > 2,8 0.01 ± 5 %
  Vfund 435-II   0,1 V ± 0,1% napięcia znamionowego
  Prąd (dokładność z wyłączeniem dokładności cęgów)
  Prąd (ac +dc) i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
  i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
  1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
  1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
  Apk i430-Flex 8400 Apk 1 Arms ± 5 %
  1 mV/A 5500 Apk 1 Arms ± 5 %
  Współczynnik szczytu prądu (CF)   od 1 do 10 0.01 ± 5 %
  Prąd½ i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1 A ±1% ±10 cyfr
  i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±1% ±10 cyfr
  1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±1% ±10 cyfr
  1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±1% ±10 cyfr
  Afund i430-Flex 1x 5 A do 6000 A 1:00 AM ±0,5% ±5 cyfr
  i430-Flex 10x 0,5 A do 600 A 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
  1mV/A 1x 5 A do 2000 A 1A ±0,5% ±5 cyfr
  1mV/A 10x 0,5 A do 200 A (tylko ac) 0,1 A ±0,5% ±5 cyfr
  Hz
  Hz Fluke 435 przy 50 Hz znamionowych 42,500 Hz do 57,500 Hz 0,001 Hz 0,01 Hz
  Fluke 435 przy 60 Hz znamionowych 51,000 Hz do 69,000 Hz 0,001 Hz 0,01 Hz
  Zasilanie
  W (VA, var) i430-Flex maks 6000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
  1 mV/A maks 2000 MW 0,1 W do 1 MW ±1% ±10 cyfr
  Współczynnik mocy (Cos j/DPF)   od 0 do 1 0.001 ± 0,1% przy znamionowych warunkach obciążenia
  Energia
  kWh (kVAh, kVARh) i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±1% ±10 cyfr
  Utrata ciepła i430-Flex 10x Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ± 1% ± 10 cyfr z wyłączeniem dokładności oporu linii
  Harmoniczne
  Rząd harmonicznej (n)   DC, grupowanie 1 do 50: Grupy harmoniczne zgodne z normą IEC 61000-4-7
  Rząd interharmonicznych (n)   OFF, grupowanie 1 do 50: Podgrupy harmonicznych i interhamonicznych zgodne z normą IEC 61000-4-7
  V %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
  %r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
  Wartość bezwzględna 0,0 do 1000 V 0,1 V ± 5% *
  Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
  A %f 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,1%
  %r 0,0 % do 100 % 0.10% ±0,1% ± n x 0,4 %
  Wartość bezwzględna 0,0 do 600 A 0,1 A ±5% ±5 cyfr
  Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 2,5 %
  W %f lub %r 0,0 % do 100 % 0.10% ± n x 2%
  Wartość bezwzględna Zależny od parametrów cęgów i napięcia znamionowego ±5% ± n x 2% ± 10 cyfr
  Całkowite zniekształcenia harmoniczne 0,0 % do 100 % 0.10% ± 5 %
  Kąt fazowy   -360° do +0° ±n x 1°
  Migotanie
  Plt, Pst, Pst(1min) Pinst   od 0,00 do 20,00 0.01 ± 5 %
  Asymetria
  V % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 0,1 %
  A % 0,0 % do 20,0 % 0.10% ± 1 %
  Sygnalizacja sieci
  Poziomy progowe   Próg, limity i czas trwania sygnalizacji jest programowalny dla dwóch częstotliwości sygnalizacji
  Częstotliwość sygnalizacji   60 Hz do 3000 Hz 0,1 Hz  
  Względna wartość V%   0 % do 100 % 0.10% ± 0,4 %
  Bezwzględna wartość V3s (śr. 3 sekundy)   0,0 V do 1000 V 0,1 V ± 5 % napięcia znamionowego

   

  Temperatury eksploatacji 0°C ~ +40°C; +40°C ~ +50°C bez akumulatora
  Temperatury przechowywania -20°C ~ +60°C
  Wilgotność +10°C ~ +30°C: 95% RH bez kondensacji +30 °C ~ +40 °C: 75% RH bez kondensacji +40 °C ~ +50 °C: 45% wilgotność względna bez kondensacji
  Maksymalna wysokość eksploatacji Do 2000 m (6666 ft) dla CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Do 3000 m (10 000 ft) dla CAT III 600 V, CAT II 1000 V Maksymalna wysokość przechowywania 12 km (40 000 ft)
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) EN 61326 (2005-12) dotycząca emisji i odporności
  Interfejsy mini-USB-B, Izolowany port USB dla łączności z PC Gniazdo kart SD za akumulatorem przyrządu

  * ± 5 % jeśli ≥ 1 % napięcia znamionowego ± 0.05 % napięcia znamionowego jeśli < 1% napięcia znamionowego
  ** Częstotliwość znamionowa 50 Hz/60 Hz zgodnie z IEC 61000-4-30
  **** dla napięcia znamionowego 50 V do 500 V

  W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w materiałach firmy FLUKE

  Autor: Kazimierz Palutkiewicz Kategoria: Odbiory.pl - nasze mierniki

  Informacja o autorze

  Kazimierz Palutkiewicz

  Kazimierz Palutkiewicz

  Właściciel firmy Odbiory.pl

  mail: kazimierz.palutkiewicz@odbiory.pl

  kom. +48 502 089 166

  Materiały zamieszczone na stronie www.odbiory.pl nie są źródłem prawa. Źródłem prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione do tego instytucje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718, tekst jednolity Dz.U. 2011.197.1172), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Dokładamy starań, aby informacje w www.odbiory.pl zamieszczane były systematycznie, żeby były rzetelne i kompletne. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w www.odbiory.pl w sieci Internet. Materiały na stronie www.odbiory.pl mogą być traktowana jedynie jako materiał informacyjny i pomocniczy. Poniżej linki do urzędowych dokumentów. 

           

   

  Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w maju 2016

  1. 01 maja 2016  Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. 01 maja 2016  Dz.U.2013.707 z dnia 2013.06.21 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
  3. 01 maja 2016  Dz.U.2016.380 z dnia 2016.03.22 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
  4. 07 maja 2016  Dz.U.2015.1816 z dnia 2015.11.06 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie użycie lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej. 
  5. 19 maja 2016  Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  6. 19 maja 2016  Dz.U.2011.135.789 z dnia 2011.06.30 USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
  7.  20 maja 2016  Dz.U.2006.90.631 z dnia 2006.05.31 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w kwietniu 2016

  1. 16 kwietnia 2016 r. Dz.U.2015.1626 z dnia 2015.10.15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Tekst jednolity rozporządzenia

  Kalendarium - wybrane zmiany przepisów wchodzące w życie w marcu 2016

  1.  15 marca 2016 r. Dz.U.2016.252 z dnia 2016.02.29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 lutego 2016 r. W sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych miejscowo komendantów oddziałów Straży Granicznej
  2.  18 marca 2016 r. Dz.U.2016.183 z dnia 2016.02.16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie

  Copyright 2015 Odbiory.pl - All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione. Kontakt z Odbiory.pl dostępny pocztą elektroniczną na adresem mailowym biuro@odbiory.pl lub pod numerem +48 502 089 166

  Odbiory.pl

  Wchodząc na strony www.odbiory.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie na komputerze danych w postaci plików tzw. cookies, Pozwali to nam na automatyczne rozpoznanie Państwa komputera podczas następnego wejścia na strony www.odbiory.pl. Pliki cookies pozwolą przykładowo zachować hasło lub wygląd witryny zgodny z upodobaniami bez konieczności dokonywania czynności od początku każdorazowo. Pliki cookies mogą też być wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców, a także przez narzędzie Google Analytics, które jest przez nas wykorzystywane do zbierania statystyk. W przypadku braku zgody z Państwa strony na otrzymywanie cookies a chęci korzystania ze stron www.odbiory.pl należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej w taki sposób by blokowała lub usuwała pliki tego typu, lub ostrzegała za każdym razem przed ich zapisaniem. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj, jak wyłączyć pliki cookie i nie tylko »